Γεωργικό Εισόδημα: Θετικές οι πρώτες εκτιμήσεις του 2015

Θετικές οι πρώτες εκτιμήσεις του 2015
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Άνοδο παρουσιάζει η αξία γεωργικής παραγωγής της χώρας το 2015, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, ενώ περιορίζονται οι δαπάνες του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα να ενισχύεται το γεωργικό εισόδημα σε σχέση με το 2014. Αν και πρόκειται για προσωρινά στοιχεία, τα οποία συνήθως αναθεωρούνται τον Μάιο, η εξέλιξη φαίνεται θετική, παρά την αισθητή μείωση των επιδοτήσεων και την εκ νέου αύξηση των φόρων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχετικού πίνακα η ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής εκτιμάται το 2015 σε 11,15 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4%. Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο της αξίας της φυτικής παραγωγής (7%), μιας και η ζωική παραγωγή παρουσιάζει μικρότερη μεταβολή.

Η αύξηση της αξίας της φυτικής παραγωγής προέρχεται κυρίως από την αύξηση των τιμών διάθεσης του ελαιόλαδου, όπου ο μέσος ετήσιος σταθμικός δείκτης εκροών εμφανίζει σημαντική άνοδο (15%), ανάλογη εκείνης στα βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι, καπνός) και μικρότερη στα λαχανικά και τα κηπευτικά (12%), στις πατάτες (6%) και στα φρούτα (3%). Αντίθετα, στασιμότητα ή και κάμψη εμφανίζουν οι τιμές στα δημητριακά και στο κρασί.

Κάμψη της ενδιάμεσης ανάλωσης

Το τελευταίο διάστημα, από το 2013 και έπειτα, περιορίζονται οι δαπάνες των παραγωγών για την προμήθεια αγροτικών εφοδίων, με αποτέλεσμα την κάμψη της ενδιάμεσης ανάλωσης, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των εισροών στη γεωργική παραγωγή. Η τάση αυτή ενισχύεται περισσότερο το 2015 (-2,6%), συμβάλλοντας στη σημαντική μεγέθυνση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (13,8%). Η θετική αυτή μεταβολή αντιστάθμισε την πτώση των επιδοτήσεων (-10,8%) κατά το 2015, πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Από την άλλη πλευρά, οι φόροι στη γεωργική παραγωγή παρουσιάζουν νέα αύξηση το 2015 (3,7%), εκτιμώμενοι στο ύψος των 503 εκατ. ευρώ, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το προηγούμενο διάστημα άλλοι ήταν υπεύθυνοι για την εκρηκτική, κατά 68% και πλέον, αύξηση των φόρων στους αγρότες (από 288 εκατ. ευρώ το 2011 σε 485 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι προηγούμενες εξελίξεις, και κυρίως η σημαντική άνοδος της ακαθάριστης αξίας της φυτικής παραγωγής, αναμένεται να συμβάλουν θετικά στο γεωργικό εισόδημα (εισόδημα συντελεστών παραγωγής), το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί το 2015 κατά 8% περίπου.

Κατά τη διετία 2014-2015 περιορίζονται οι δαπάνες των παραγωγών στην αμοιβή της εξηρτημένης εργασίας και στα ενοίκια που καταβάλλουν για τη μίσθωση αγροτικών εκτάσεων, ενώ φαίνεται να σταθεροποιείται η δαπάνη των τόκων των δανείων. Οι εξελίξεις αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο και στο επιχειρηματικό εισόδημα, προβλέποντας σημαντική αύξησή του (10,6%), με αποτέλεσμα μεγαλύτερο μέρος του (57%) να διαμορφώνεται από την αγορά και μικρότερο από τις επιδοτήσεις.

Οφείλουμε, πάντως, να είμαστε επιφυλακτικοί στις προβλέψεις του 2015, μιας και βασίζονται σε προσωρινά στοιχεία, τα οποία συχνά μεταβάλλονται, ή και ανατρέπονται, μέχρις ότου καταστούν οριστικά.

 Εξέλιξη Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας

του Γιάννη Τσιφόρου, μέλους ΔΣ της Gaia Επιχειρείν ΑΕ

-Διαφήμιση-