ΔΑΟΚ Σερρών: Βασικές οδηγίες για την καλλιέργεια του βαμβακιού

ΔΑΟΚ Σερρών: Βασικές οδηγίες για την καλλιέργεια του βαμβακιού

Βασικές οδηγίες για την βαμβακοκαλλιέργεια εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Οι οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται κάθε χρόνο, στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, μοιράζονται από γεωπόνους της αρμόδιας υπηρεσίας σε όλα τα βαμβακοπαραγωγικά χωριά της περιοχής.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την καλλιέργεια του βαμβακιού