Προχωράει η διαδικασία για την πληρωμή της πρόωρης σύνταξης

Στην Διαύγεια δημοσιεύθηκε απόφαση που υπογράφει γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, του ΥπΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασίμης και αφορά την πληρωμή της πρόωρης συνταξιοδότησης που εκκρεμεί από το 2015.

Σύμφωνα με αυτή περνούν 70 εκατ. ευρώ ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Μια διαδικασία που είναι ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές, με τους δικαιούχους να παραμένουν απλήρωτοι από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ωστόσο στην απόφαση δεν αναγράφεται αν έχουν εξασφαλιστεί τα σχετικά χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζεται το φυσικό αντικείμενο της οποίας συνίσταται στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών/γεωργικών εργατών, με σκοπό να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα με το σύστημα της πρόωρης συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 113, ως ανειλημμένη υποχρέωση από το ΠΑΑ 2007-2013, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης:

  • Έναρξη: 1η Ιανουαρίου 2016
  • Λήξη: 31 Δεκεμβρίου 2016

Το συνολικό κόστος του Μέτρου ανέρχεται σε 70.000.000 ευρώ, το οποίο αναγράφεται στην κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ως ακολούθως:

  • Δημόσια Δαπάνη: 70.000.000 ευρώ
  • Κοινοτική Συμμετοχή: 52.500.000 ευρώ
  • Εθνική Συμμετοχή: 17.500.000 ευρώ

Δείτε την απόφαση για την πληρωμή πρόωρης σύνταξης