Παράταση 6 μηνών για την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων άρδευσης

20/06/2024
3' διάβασμα
paratasi-6-minon-gia-tin-ypovoli-tis-protis-aitisis-pliromis-ton-ependytikon-schedion-ardefsis-146427

Κατά 6 μήνες δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος (Δράση 4.1.2 του ΠΑΑ 2014-2022), σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ. Επιπλέον, προσδιορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2025 ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής.

Στην 4η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» εφαρμόζονται προβλέψεις ειδικά για τις καταστροφές που συνέβησαν από τις καταιγίδες Daniel και Elias στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην ΠΕ Φθιώτιδας και στην ΠΕ Εύβοιας και από τις πυρκαγιές του έτους 2023 στις ΠΕ Έβρου και Ρόδου, και λόγω του γεγονότος ότι η ένταση και έκτασή τους ήταν τέτοια που έπληξαν το σύνολο της οικονομίας αυτών των περιοχών

gaia-sense
  • Εγκεκριμένα επενδυτικά αγαθά τα οποία είχαν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί έως την επέλευση του επιζήμιου γεγονότος παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες επιτροπές ακόμα και αν έχουν καταστραφεί εξ αιτίας των ανωτέρω επιζήμιων γεγονότων και ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσής τους κατά την στιγμή της καταστροφής. Για την παραλαβή πρέπει α) να προσκομισθεί έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας με το οποίο πιστοποιείται ότι η καταστροφή του επενδυτικού αγαθού οφείλεται στα ανωτέρω γεγονότα και β) να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 26, εξαιρουμένων των προβλέψεων περί λειτουργικότητας της επένδυσης.
  • Οι δικαιούχοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παράγραφο 1, μπορούν στη συνέχεια να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τις δεσμεύσεις της δράσης για λόγους ανώτερης βίας χωρίς την υλοποίηση των υπόλοιπων επενδύσεων εφόσον έχουν υποστεί, αθροιστικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης κατά το έτος 2020 (ΕΑΕ 2020) με τις εξής ζημιές:
  • Απώλεια ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου (μόνιμες δενδρώδεις / θαμνώδεις καλλιέργειες) ή/και ολοσχερή καταστροφή θερμοκηπιακών εγκατάστασεων / προσβάσιμων τολ / ή/και απώλεια της δυναμικότητας των χειμερινών σταβλικών εγκαταστάσεων ή/και απώλεια μελισσοσμηνών.
  • Απώλεια καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω μόνιμης παραμονής υδάτων στις Παρακάρλιες περιοχές ή/και διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών υλικών.
  • Οι δικαιούχοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας, εφόσον παραμένουν στη δράση, μπορούν να αιτηθούν με τη διαδικασία του άρθρου 25 την στήριξη των ιδίων επενδυτικών αγαθών από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της απλής αντικατάστασης.

ΤΟΕΒ

Επιπλέον, με την τροποποιητική προβλέπεται για όσους δικαιούχους τα αγροτεμάχια αρδεύονται από συλλογικά δίκτυα ΤΟΕΒ ή Δήμων, για την οικονομική ενίσχυση των επενδύσεων αίρεται η υποχρέωση προσκόμισης της άδειας χρήσης νερού που χορηγείται στον ΤΟΕΒ ή το Δήμο και θα προσκομίζεται μόνο βεβαίωση του φορέα προς τον δικαιούχο για την επιτρεπόμενη χρήση.