Πρόγραμμα διασφάλισης ποιοτικών ζωοτροφών εφαρμόζει η CEJA

Το «FEED-CODE» εφαρμόζεται και απο οργανώσεις νέων αγροτών χωρών της ΕΕ

Πολλά από τα διατροφικά σκάνδαλα αφορούν προϊόντα κτηνοτροφίας και σχετίζονται με τον τρόπο εκτροφής των ζώων. Για τον λόγο αυτό, η διασφάλιση της ποιότητας των ζωοτροφών αποτελεί απαίτηση του καταναλωτή και ζητούμενο για τον κτηνοτρόφο

Σε αυτό έρχεται να βοηθήσει το πρόγραμμα «Κωδικός Ζωοτροφές» (FEED-CODE) που εφαρμόζει η CEJA και οργανώσεις νέων αγροτών κάποιων χωρών της ΕΕ. Με έναν πολύ απλό, σχεδόν αυτονόητο τρόπο και την προσθήκη γραμμοκώδικα (barcode), ιχνηλατεί τις ζωοτροφές, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και της ταυτότητας της παραγωγής μιας περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, κάθε φυτικό είδος, λαμβάνει ειδικό κωδικό που στηρίζεται στο DNA. Ο κωδικός που δίνεται στο κάθε προϊόν βοηθά ώστε να αναγνωρίζονται τα φυτικά είδη, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις ζωοτροφές. Επιπλέον, με τη μέθοδο αυτή ιχνηλατείται η διαδικασία εκτροφής του ζώου και στη συνέχεια το κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Το πρόγραμμα θα παρέχει στους παραγωγούς ένα αποτελεσματικό και εύκολο στη χρήση σύστημα, το οποίο θα διαβεβαιώνει ότι η τροφή των ζώων είναι υψηλής ποιότητας και ότι συμβαδίζει με τις προδιαγραφές της ΕΕ.