Σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο για τους Νέους Αγρότες

10/07/2024
3' διάβασμα
se-diavoulefsi-to-thesmiko-plaisio-gia-tous-neous-agrotes-326148

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Πέμπτη 11 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 25 Ιουλίου το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών ωνεαρής ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027.

Όπως αναφέρεται στο προτεινόμενο κείμενο υπουργικής απόφασης, «προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους οι οποίοι κατά το έτος έναρξης της υποβολής αιτημάτων στήριξης δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους ώστε να εγκατασταθούν για πρώτη φορά στο τομέα της γεωργίας ως αρχηγοί βιώσιμης γεωργικής εκμετάλλευσης και να παραμείνουν σε αυτόν».

gaia-sense

 

Πρώτη Εγκατάσταση

Σύμφωνα με το κείμενο υπό διαβούλευση, ως πρώτη εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση με τη γεωργία από τα φυσικά πρόσωπα γεωργούς νεαρής ηλικίας. Η ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης δεν πρέπει είναι προγενέστερη των 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Στην περίπτωση των ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά πρόσωπα) , πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα, γεωργοί νεαρής ηλικίας, που είναι αρχηγοί αυτών των εκμεταλλεύσεων, εγγράφονται στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του νεοεισερχομένου επαγγελματία αγρότη, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους.

Ως ημερομηνία έναρξης της πρώτης εγκατάστασης (ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης) νοείται για τα φυσικά πρόσωπα η ημερομηνία απόκτησης από τον υποψήφιο της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα, όπως αυτή αναγράφεται στην σχετική βεβαίωση του ΜΑΑΕ, πληρώντας τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

Οικονομική στήριξη

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη του στόχου και των δεσμεύσεων.

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, ωστόσο δύναται να βαθμολογείται η υλοποίηση επενδύσεων.

Ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται, αθροιστικά, μέχρι και 14.000 ευρώ ως εξής:

  • Προσαύξηση κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών ή περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών

ή

  • προσαύξηση κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Προσαύξηση κατά 10.000 ευρώ, εφόσον η κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

 

 

Δείτε εδώ το υλικό της διαβούλευσης