Διευκρινίσεις για τον ΕΦΚ στο κρασί από την Γεν. Γραμματεία Εσόδων

Δελτίο Τύπου με διευκρινίσεις σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1.1.2016. εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εσόδων του υπ. Οικονομικών.

Τι ισχύει κατά την ανάκληση φορολογικών αποθηκών οίνου για επιστροφή εγγυήσεων και καταβολή ΦΠΑ

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: «Στις 21.12.2015 δημοσιεύθηκε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον οίνο κατ’ εφαρμογή του ν. 4346/2015. «Με τον ανωτέρω νόμο επιβάλλεται από 1.1.2016 ειδικός φόρος κατανάλωσης στον οίνο, με συντελεστή 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαλλάσσονται τα κρασιά που παράγονται από ιδιώτες και καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, εφόσον δεν μεσολαβεί πώληση».

Το υπουργείο τονίζει ότι σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπόκειται ο οίνος που παράγεται στο εσωτερικό της χώρας, προέρχεται από άλλα κράτη μέλη ή εισάγεται στο εσωτερικό της χώρας.

Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του οίνου στο εσωτερικό της χώρας.

Όταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του οίνου δεν έχει καταβληθεί, η παραγωγή, η μεταποίηση και η κατοχή του πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη.

Διευκρινίζεται ότι από την υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης απαλλάσσονται οι μικροί οινοπαραγωγοί (οι οποίοι παράγουν κάτω από χίλια εκατόλιτρα ετησίως)».

Διαβάστε εδώ το δελτίο Τύπου