Διευκρινίσεις – οδηγίες ΚΕΟΣΟΕ για τον ΕΦΚ στο κρασί

Μετά από αλλεπάλληλες συνομιλίες με τη Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ, με μέλη της ΚΕΟΣΟΕ, εκτελωνιστές, αλλά και ιδιωτικά οινοποιεία, η ΚΕΟΣΟΕ παραθέτει τις παρακάτω διευκρινίσεις – οδηγίες για την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί:

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/01, την σχετική υπουργική απόφαση και εγκύκλιο της Γ.Δ. Τελωνείων, ορισμένοι Τελωνειακοί κατά τόπους υπάλληλοι, για όσα οινοποιεία πρόκειται να συστήσουν Φορολογική Αποθήκη (τα οινοποιεία κάτω των 1.000 HL πρέπει πρώτα να πληρώσουν τον ΕΦΚ των αποθεμάτων τους και μετά να προβούν σε πώληση), απαιτούν την έκδοση «Άδεια Παράδοσης» προϊόντος, πριν κάθε πώληση
  Η έκδοση «Άδειας Παράδοσης» προϋποθέτει την καταβολή του ΕΦΚ μέσω ΔΕΦΚ, ώστε το Τελωνείο να επιτρέψει να γίνει η παράδοση των οίνων, στους πελάτες.
  Μετά από σχετική παρέμβαση της ΚΕΟΣΟΕ στη ΓΔ Τελωνείων, επιβεβαιώθηκε το ορθόν της οδηγίας της ΚΕΟΣΟΕ (συγκεντρωτική ΔΕΦΚ ανά ημέρα) και η ΓΔ Τελωνείων, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε τελωνειακού υπαλλήλου θελήσει επεξήγηση επί του θέματος
 • Σήμερα, η ΓΔ Τελωνείων αναμένεται να εκδώσει εγκύκλιο για την μερική επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, μεταξύ των οποίων και την συγκεντρωτική υποβολή πωλούμενων ποσοτήτων οίνου με ΔΕΦΚ όχι ανά ημέρα, αλλά πιθανόν ανά εβδομάδα, δεκαήμερο ή 15ήμερο, διάστημα που ζήτησε η ΚΕΟΣΟΕ
 • Αποδεχόμενη η ΚΕΟΣΟΕ αιτήματα ορισμένων μελών της υπέβαλλε αντίστοιχο αίτημα στη ΓΔ Τελωνείων βάσει του οποίου ζητά απαλλαγή των οινοποιείων και άνω των 1.000 HL από την υποχρέωση σύστασης Φορολογικής Αποθήκης, με την προϋπόθεση βέβαια της προκαταβολής του ΕΦΚ με την Δήλωση Αποθεμάτων
 • Τα οινοποιεία κάτω των 1.000 HL ή και τα οινοποιεία που δεν θα συστήσουν Φορολογική Αποθήκη εάν γίνει αποδεκτό το παραπάνω αίτημα της ΚΕΟΣΟΕ, εφόσον πραγματοποιούν εξαγωγές, πρέπει να καταβάλλουν τον ΕΦΚ και τον αντίστοιχο ΦΠΑ στο οικείο Τελωνείο, κόστη που επιβαρύνονται, αφού ο ΕΦΚ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. Συνεπώς η μόνη λύση για απαλλαγή του ΕΦΚ κατά την εξαγωγή είναι η σύσταση Φορολογικής Αποθήκης, γεγονός που θα επιβαρύνει υπέρμετρα τα μικρά οινοποιεία με επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κρασιού και στο εξωτερικό.
 • Σε όσα συνεταιριστικά οινοποιεία παράγουν και εμφιαλώνουν αποστάγματα αμπελοοινικής προέλευσης, αλλά και στα υπόλοιπα οινοποιεία, γνωστοποιούμε ότι δεν θα τηρηθούν οι ίδιες διαδικασίες για τους οίνους, με αυτές που προβλέπονται για τα αποστάγματα, βάσει των οποίων σφραγίζονται και αποσφραγίζονται δεξαμενές παρουσία επιτροπής, όταν υπάρχουν ανάγκες διακίνησης.

Πάντως τεράστιο θέμα δημιουργείται με την υποχρέωση των οινοποιείων για την ακριβή απογραφή των αποθεμάτων τους την 31.12.2015 δεδομένου ότι:

 • Η πρόβλεψη για υποχρέωση ογκομέτρησης των δεξαμενών εντός 2ετίας, θέτει εν αμφιβόλω τον ακριβή όγκο οίνων, συνεπώς τα αποθέματα έναρξης μπορεί να μεταβληθούν μετά την ογκομέτρηση των δεξαμενών
 • Κάθε αρνητική απόκλιση των αποθεμάτων έναρξης, επιφέρει την υποχρέωση άμεσης καταβολής του ΕΦΚ, ενώ δεν προβλέπεται διάταξη απαλλαγής από κυρώσεις σε μια τέτοια περίπτωση
 • Δεν είναι δυνατή η ακριβής απογραφή του όγκου σε οίνους που παλαιώνουν σε βαρέλια επί μακρόν και ειδικά για τους μικρούς οινοποιούς του άρθρου 71 του Τελωνειακού Κώδικα δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα αφού πρέπει να προκαταβάλλουν ΕΦΚ για ποσότητες που δεν είναι γνωστές πριν τεθούν σε ανάλωση.