Δράση κατά της κλιματικής αλλαγής από τη CEJA

Το ΓΕΩΤΕΕ συμμετέχει σε ενημερώσεις για μελέτες σχετικές για την Κλιματική Αλλαγή

Η CEJA (Ένωση Νέων Αγροτών της Ευρώπης) σε συνεργασία με τη NAJK (Ολλανδική Οργάνωση Νέων Αγροτών) προτείνει μέσω του προγράμματος «αγρότες για το κλίμα» (climate farmers) 24 διαφορετικές δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Αν και η γεωργία, κατά τη γνώμη τους, δεν ξεπερνάει το 9% του συνόλου των ρίπων της ΕΕ, μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη μείωσή τους. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τους αγρότες, καθώς τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι συνηθισμένα.

Οι νέοι αγρότες, ως συνεχιστές του επαγγέλματος, διεξάγουν αυτή την προσπάθεια, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές, οι οποίες υλοποιούνται εύκολα στην καθημερινότητά τους και δεν είναι κοστοβόρες. Αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν εφαρμόσει τις καινούργιες μεθόδους, όπως η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Γερμανία.

Μήπως ήρθε η σειρά μας;

Χριστίνα Καραβοκύρη