Αρχίζει στις 10 Μαρτίου ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι

Αρχίζει στις 10 Μαρτίου ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κηρύσσει την έναρξη του Εθνικού διαλόγου για την Θήρα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συν-διαμορφωθεί ένα Εθνικό Πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί το νέο Σχέδιο Νόμου. Στον διάλογο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εμπλεκόμενες περιβαλλοντικές διευθύνσεις και γραμματείες, Πανεπιστημιακοί φορείς, επιμελητήρια, εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, σχετικά σωματεία, ομοσπονδίες και πολιτικά κόμματα.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, την Πέμπτη 10 Μαρτίου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, στις 11:00πμ, στο αμφιθέατρο του ισογείου.