Ενημέρωση της Π.Ε. Κιλκίς για την ιδιωτική αποθεματοποίηση τυριών

τυρί

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Π.Ε. Κιλκίς, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι με βάση τον υπ’ αριθμ 1852/2015 Κανονισμό της ( Ε.Ε ) της Επιτροπής χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τυριά με κωδικό ΣΟ 0406 πλήρους ωρίμανσης.

Η ενίσχυση είναι:

  • 15,57 ευρώ ανά τόνο αποθεματοποίησης για την κάλυψη των παγίων εξόδων αποθεματοποίησης.
  • 0,40 ευρώ ανά τόνο ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης

Η καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15 Ιανουαρίου 2015 . Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 1708/115158 ( ΦΕΚ Β’ 2337).

Για αιτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ , στην κ Κουτρή Αλεξάνδρα ( τηλ 2108802626 , δ/νση Δομοκού 5, Τ.Κ 10445 Αθήνα).

Επίσης για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς ,κ Τριαρίδη Ευστάθιο, Γεωπόνο. (τηλ 2341350152).