Εντός Μαρτίου τα νέα Leader. Ζητούνται λύσεις στα πρόβλημα διαχειριστικής επάρκειας

Αρχές του 2017 το Leader για τους ιδιώτες

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των σχημάτων, που θα αποτελέσουν εν δυνάμει Ομάδες Τοπικής Δράσης της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα – αίθουσα ισογείου), ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER», με ώρα προσέλευσης 09:30πμ.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ, σχετικά με την επιλογή και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και από εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και τις κρατικές ενισχύσεις.

Μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασίμης ανέφερε ότι εντός του Μαρτίου πρόκειται να εκδοθεί η 1η προκήρυξη του Μέτρου 19 CLLD/Leader του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Σημειώθηκε επίσης ότι συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα τονίστηκε από τον κ. Κασίμη ότι τα έργα που εντάχθηκαν το 2015 στο Leader σημείωσαν αύξηση απορροφητικότητας φθάνοντας περίπου στα 77 εκατ. ευρώ. «Υπάρχουν διάφορα πρόβλημα διαχειριστικής επάρκειας σε κάποιες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΔΤ). Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κασίμης. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να μπει μια τάξη».