ΕΣΠΑ: Δημοσιεύτηκαν τα 4 πρώτα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ

ΕΣΠΑ: Δημοσιεύτηκαν τα 4 πρώτα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ

Ανακοινώθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης η δημοσίευση των τεσσάρων πρώτων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ. Από αυτά εκτιμάται πως τα 252,5 εκατ. θα διατεθούν στον πρώτο κύκλο και τα υπόλοιπα στο δεύτερο, ο οποίος, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης θα ξεκινήσει μέσα στο 2016. Πρόκειται για τα εξής:

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορά πτυχιούχους άνεργους ή που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα με εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 20.000 ευρώ το 2015 ή 35.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Επιδοτείται το 100% της επιλέξιμης δαπάνης ύψους 25.000 μέχρι 50.000 κατ’ ανώτατο όριο. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 8/3/2015, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, που λήγει στις 15 Απριλίου.
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Απευθύνεται σε άνεργους και αυτοαπασχολούμενους παροχής υπηρεσιών που είναι ενεργοί επιτηδευματίες και επιδοτούνται με 15.000 – 60.000 ευρώ για σύσταση επιχείρησης και στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, μεταξύ αυτών αγροδιατροφής/βιομηχανίας τροφίμων και εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τις επιλέξιμες εταιρικές μορφές εξαιρούνται οι ΑΕ, ενώ επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 17/3/2016, όταν αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, που λήγει στις 27 Απριλίου.
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη  ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Αφορά μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες ή νέες (που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015)  και η επιχειρήσεις και η επιδότηση ύψους 15.000 – 200.000 θα καλύπτει το 40% της συνολικής δαπάνης. Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ορίζεται η 7/4/2016 και λήξης 20/5/2016, ενώ επιλέξιμες θα είναι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 11/2/2016
  • Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.