Ζοζέ Μποβέ: Οι χωρικοί είναι η καρδιά του πολιτισµού

Ζοζέ Μποβέ: Οι χωρικοί είναι η καρδιά του πολιτισµού

Ανισότητες

Πολλοί θεωρούν ότι και η νέα ΚΑΠ αναπαράγει ανισότητες…

Είναι η αλήθεια. Έχουµε µια αγροτική πολιτική που ευνοεί τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις γης έναντι των µικρών παραγωγών και έχουµε µια µεγάλη ανισότητα. Για παράδειγµα, το 70% των ευρωπαϊκών ενισχύσεων πηγαίνουν περίπου στο 30%, ίσως και λιγότερο, των αγροτών.

Υπάρχουν ανισότητες µεταξύ γεωργών, µεταξύ περιοχών και µεταξύ χωρών. Το µοντέλο της βιοµηχανοποιηµένης γεωργίας λειτουργεί σε βάρος των µικρών παραγωγών, αφού δεν επιβάλλει µια στήριξη που θα τους επιτρέπει ένα επαρκές εισόδηµα.

Εις βάρος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας η ΤΤΙP

Την περίοδο αυτή διεξάγονται συζητήσεις µεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α., αλλά και άλλων χωρών, για την περαιτέρω διευκόλυνση του διεθνούς εµπορίου (ΤΤΙΡ). Πώς σχολιάζετε την άποψη ότι η Ε.Ε. προστατεύει τα συµφέροντα των πολιτών της; Πώς κρίνετε τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Είναι ξεκάθαρο ότι οι συζητήσεις που γίνονται αυτό το διάστηµα έχουν ως µόνο στόχο να υπηρετηθούν τα συµφέροντα των πολυεθνικών. 
Ο µεγάλος κίνδυνος αυτής της συµφωνίας είναι ότι η γεωργία θα είναι ανταλλακτικό είδος στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης. Θα υπάρξουν δραµατικές συνέπειες, τόσο στους κανόνες παραγωγής όσο και στις εισαγωγές που θα έχουµε από τις ΗΠΑ, κυρίως στον τοµέα του κρέατος, της σόγιας κτλ., µε όρους που θα υποβιβάσουν τα πρότυπα των προϊόντων που θα κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα οδηγήσει στην εξάλειψη, από 15% και πάνω, της παραγωγής κρέατος από ζώα ελεύθερης βοσκής, οπότε πολλοί κτηνοτρόφοι θα πληγούν σοβαρά από µια τέτοια συµφωνία. Ωστόσο, έχω την ελπίδα ότι θα καταφέρουµε να µπλοκάρουµε αυτή τη συµφωνία και πιστεύω ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία να κινητοποιηθούν.

Η συµφωνία αυτή εγείρει και θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια των προϊόντων, έτσι δεν είναι; Πιστεύετε ότι αποτελεί κερκόπορτα και για τα µεταλλαγµένα;

Οι αµερικανικές εταιρίες, όπως 
η Μονσάντο, θέλουν να πλήξουν τη λογική της ευρωπαϊκής προστασίας εναντίον των µεταλλαγµένων, ενώ στον τοµέα του κρέατος θέλουν να πλήξουν την παράδοση των στάνταρντς στις τροφές που χρησιµοποιούνται για τα ζώα αλλά και την ονοµασία προέλευσης κτλ. Οπότε, εγείρονται θέµατα δηµόσιας υγείας,  προστασίας της τοπικής ονοµασίας προέλευσης αλλά είναι ορατός και ο κίνδυνος αθρόων εισαγωγών, µε πολύ χαµηλές τιµές, προϊόντων άκρως βιοµηχανοποιηµένων διαδικασίων.

Με τρωτά σηµεία η νοµοθεσία για τα µεταλλαγµένα

Η νέα πολιτική για τα µεταλλαγµένα αφορά εθνικές αποφάσεις του κάθε κράτους αλλά, σε κάποια θέµατα, και την εµπλοκή της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Κάποιοι θεωρούν ότι η απαγόρευση της καθολικής απαγόρευσης έπρεπε να ληφθεί από την Ε.Ε.. Εσείς πώς το σχολιάζετε;

Ζοζέ Μποβέ: Οι χωρικοί είναι η καρδιά του πολιτισµούΗ παρούσα νοµοθεσία έχει πολλά τρωτά σηµεία σε επίπεδο δικαιοδοσιών και δεν ξεκαθαρίζει τις παραµέτρους αξιολόγησης. Όσο δεν υπάρχει λοιπόν διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης, δεν θα έχουµε ποτέ ξεκάθαρη εικόνα για τα µεταλλαγµένα.

 

Οι χωρικοί είναι η καρδιά του πολιτισµού!

Ένα τεράστιο γαλατικό χωριό που θα αντισταθεί στην παγκοσµιοποίηση του φιλελεύθερου µοντέλου, που προωθείται στον αγροτικό τοµέα, ονειρεύεται ο ευρωβουλευτής (και συνιδρυτής) των Πράσινων, Ζοζέ Μποβέ. Μιλώντας στην «ΥΧ», περιγράφει τον σχεδιασµό που βρίσκεται σε εξέλιξη και που, όπως λέει, είναι κατά των συµφερόντων των αγροτών. 

Σας έχουν αποκαλέσει «Αστερίξ των αγροτών». Είστε άνθρωπος µε χιούµορ. Ποιους θα περιελάµβανε το γαλατικό χωριό σας και ποιοι θα ήταν οι «Ρωµαίοι»;

Ρωµαίοι είναι η παγκοσµιοποίηση. Μόνο που η διαφορά είναι ότι υπάρχουν πολλά γαλατικά χωριά σε όλο τον πλανήτη. Αν όλοι οι χωρικοί κινητοποιηθούν θα δηµιουργηθεί ένα τεράστιο γαλατικό χωριό που θα περικυκλώσει την παγκοσµιοποίηση. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να έχουµε συνείδηση ότι έχουµε αυτή την δύναµη. Οι χωρικοί είναι η καρδιά του πολιτισµού.

Την προηγούµενη εβδοµάδα οργανώσατε ένα συνέδριο µε θέµα: «Τι είδους έρευνα χρειάζεται για να υποβοηθήσουµε µια βιώσιµη Γεωργία στην Ευρώπη». Ποια ήταν τα βασικά συµπεράσµατα αυτής της συνάντησης;

Ο στόχος αυτού του συνεδρίου ήταν να δείξουµε ότι η χρηµατοδότηση σήµερα για µια γεωργία που σέβεται το περιβάλλον, βιολογική, που είναι βιώσιµη, προβλέπει την προστασία του εδάφους και τελικά µια γεωργία που θα επιτρέψει να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή και την υποβάθµιση της απόδοσης των γαιών, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο µόνο 5%. Το 95% πηγαίνει σε ό,τι έχει να κάνει µε έρευνα στο πλαίσιο του βιοµηχανοποιηµένου µοντέλου, δηλαδή για τα µεταλλαγµένα, για τη νανοτεχνολογία, για τα φυτοφάρµακα κτλ.

Οπότε σήµερα, ξεκάθαρα, υπάρχει ένα πολύ µεγάλο χάσµα ανάµεσα σε αυτά που λέγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσα στην Κοµισιόν, και την πραγµατικότητα, γιατί τα µέσα δεν έχουν ενεργοποιηθεί για να στηρίξουν τις νέες µορφές γεωργίας. Εδώ λοιπόν έχουµε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα και αυτό ακριβώς θέλαµε να δείξουµε.

Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση; Γιατί δίνονται τόσα χρήµατα για την έρευνα στα µεταλλαγµένα και όχι στη γεωργία, που αποτελεί κοµµάτι της παράδοσης της Ευρώπης;

Είναι προφανές. Επειδή η Κοµισιόν, τόσο η επιτροπή για την έρευνα όσο και η επιτροπή για τη γεωργία, επηρεάζονται πολύ από το σύνολο των λόµπι. Οπότε, όλα τα προγράµµατα έρευνας δοµούνται γύρω από τις προσταγές της βιοµηχανίας των χηµικών προϊόντων, των φυτοφαρµάκων, των κτηνοτροφών και του συνόλου αυτού του µοντέλου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Για χρόνια -και ακόµα και σήµερα- το µοντέλο που στηρίζεται από την Κοµισιόν είναι ένα µοντέλο προϊοντοκεντρικό.

Υπάρχουν ενέργειες οι οποίες µπορούν να το ανατρέψουν αυτό;

Το πρώτο πράγµα είναι να καταδειχθεί η πραγµατικότητα. Είναι αυτό που κάναµε και στο συνέδριο που διοργανώσαµε πριν από µερικές ηµέρες. Τώρα χρειάζεται να ασκηθεί πολύ µεγάλη πίεση στο επίπεδο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αλλά και στο σύνολο των δοµών που δουλεύουν πάνω στο θέµα των εναλλακτικών µορφών γεωργίας. Όλα αυτά όµως απαιτούν πολιτική βούληση.

Έχω την αίσθηση ότι ακόµα, σε επίπεδο κρατών και κυβερνήσεων, δεν ασχολούνται ιδιαίτερα ώστε να αλλάξει αυτή η πραγµατικότητα.

«Η γεωργία βάση εργασίας στην Ελλάδα»

Μπορεί µια χώρα µε παράδοση στην γεωργία όπως η Ελλάδα, να κινηθεί για να επιτύχει το βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης;

Ζοζέ Μποβέ: Οι χωρικοί είναι η καρδιά του πολιτισµούΓι’ αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει µε τη γεωργία, θα πρέπει να δείξουµε – και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να είναι η βάση εργασίας στην Ελλάδα – τόσο οι αγροτικές όσο και οι καταναλωτικές οργανώσεις, όσο και η κυβέρνηση, ότι το µοντέλο της βιοµηχανοποιηµένης γεωργίας είναι αυτό που κοστίζει πιο ακριβά, είναι πέταµα χρηµάτων και δεν παράγει ποιότητα, δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της ποιότητας των γαιών και δεν υπηρετεί την ικανοποίηση των καταναλωτών. Έτσι λοιπόν σήµερα, η Ελλάδα, βάσει της πραγµατικότητας την οποία βιώνει, θα µπορούσε να επιφέρει µια διαφοροποίηση στο γεωργικό µοντέλο. Κατά τη γνώµη µου είναι η στιγµή να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξουν συµµαχίες µε άλλες χώρες για τον µετασχηµατισµό του γεωργικού µοντέλου. Αυτό προσπαθούσαµε να κάνουµε µε τον προηγούµενο επίτροπο ο οποίος ήταν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ο νέος επίτροπος Γεωργίας, ο κ. Χόγκαν, είναι ξεκάθαρα υπέρ ενός φιλελεύθερου µοντέλου που πάει κόντρα πρωτίστως εναντίον των συµφερόντων των αγροτών.

Εξήγησα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όταν ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι µετά τις εκλογές θα έπρεπε να συζητήσουµε και του δήλωσα ότι είµαι έτοιµος να έρθω µε άλλους για να σκεφτούµε συλλογικά το ζήτηµα του αγροτικού µοντέλου και τη στήριξη της γεωργίας στην Ελλάδα.

Ποιο είναι το  µήνυµα που στέλνετε στους Έλληνες αγρότες αλλά και στην κυβέρνηση δεδοµένης της τωρινής τους κατάστασης. Ποιοί πρέπει να είναι οι στόχοι τους και η στρατηγική τους;

Δεν θέλω να φανεί ότι µιλάω για τους Έλληνες σα να είµαι στη θέση τους. Πιστεύω ωστόσο ότι πρώτον θα πρέπει να διατηρηθούν οι αγροτικές θέσεις εργασίας. Ο αγροτικός τοµέας µπορεί να δηµιουργήσει κι άλλες θέσεις εργασίας. Επίσης πρέπει να στηριχθεί η γεωργία εγγύτητας που ήδη έχει αυξηθεί. Έχουµε δει κατά τη διάρκεια της κρίσης πολύ πειραµατισµό από νέους ανθρώπους στη γεωργία εγγύτητας. Πρέπει να την αναπτύξουµε. Πρέπει να προστατέψουµε την αγροτική γη έναντι της κτηµατικής κερδοσκοπίας. Είναι κάτι απολύτως απαραίτητο και τέλος θα πρέπει να αναπτύξουµε τη γεωργία σ’ ένα  βιώσιµο µοντέλο.

 

Προφίλ

Ζοζέ Μποβέ: Οι χωρικοί είναι η καρδιά του πολιτισµούΟ βοσκός και παραγωγός ροκφόρ από το Λαρζάκ γεννήθηκε το 1953, στην περιοχή Ζιρόντ,και έχει ηγηθεί για πολλά χρόνια στον γαλλικό και όχι µόνο αγροτοσυνδικαλισµό. 
Το 1987, δηµιούργησε την Confederation Paysanne (Αγροτική Συνοµοσπονδία), η οποία προωθούσε τις καλλιέργειες βιολογικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα ήταν µπροστάρης στους αγώνες κατά της παγκοσµιοποίησης αλλά και των γενετικά τροποποιηµένων. Το κάποιες φορές ακραία ακτιβιστικό του στυλ του έχει κατά καιρούς προκαλέσει µπλεξίµατα µε το νόµο. Το 2002 καταδικάστηκε σε τρεις µήνες φυλάκιση για τον ρόλο του στην καταστροφή καταστήµατος γνωστής αλυσίδας fast-food στην επαρχιακή πόλη της Γαλλίας Μιλό, το 1999. Παρά ταύτα, το 2007 έβαλε υποψηφιότητα για τη γαλλική προεδρία, όπου συγκέντρωσε κάτι λιγότερο από το 1,5 % των ψήφων. Αν και στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας δεν κατάφερε να αναδειχθεί, είναι µια από τις πιο αναγνωρίσιµες µορφές του ευρωκοινοβουλίου, όπου έχει εκλεγεί µε τους Ευρωπαίους Πρασίνους από το 2009, µε ιδιαίτερα ενεργό δράση στην Επιτροπή Γεωργίας.

Συνέντευξη στην Κατερίνα Νικολοπούλου