Ηράκλειο: Εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) στην Πολεοδομία του δήμου

Ηράκλειο: Εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) στην Πολεοδομία του δήμου

Στη δημιουργία Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) στην Πολεοδομία του Ηρακλείου προχωρεί ο δήμος της πόλης.
 
Η σχετική σύμβαση υπεγράφη από την αντιδημαρχία Πολεοδομίας με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα αφορά στο σύνολο του Καλλικρατικού δήμου Ηρακλείου.
 
«Η εφαρμογή αυτή είναι ένα ακόμη βήμα υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου που έχει θέσει σε εφαρμογή η Πολεοδομία για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους δημότες» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Ηρακλείου.
 
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών μέσω της οποίας τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα του δήμου θα καταστούν ελεύθερα και διαθέσιμα προς τους επαγγελματίες και τους πολίτες, χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων και με χρήση ανοιχτών προτύπων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία Inspire και την κείμενη νομοθεσία.
 
Η σχετική υποδομή θα αξιοποιήσει και έργα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν για τον καποδιστριακό δήμο Ηρακλείου, με γεωγραφική επέκταση και επικαιροποίηση των δεδομένων και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ακόμη και σε τετάρτου επιπέδου.
 
Πρακτικά, σύμφωνα με τον δήμο, αυτό σημαίνει ακόμη και την παροχή βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή άμεσα από τον υπολογιστή του ενδιαφερόμενου χρήστη, χωρίς καμία γραφειοκρατία και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στην υπηρεσία.
 
Το άνοιγμα των δεδομένων θα συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας και στη μείωση του κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας, αφού θα έχουν πλέον όλοι πρόσβαση σε πληροφορίες που μέχρι τώρα είναι δύσκολο, χρονοβόρο και ενδεχομένως κοστοβόρο να αποκτήσουν όπως:

  • Όρια οικισμών,
  • Οδικό δίκτυο,
  • Οριοθετήσεις ρεμάτων,
  • Τροποποιήσεις σχεδίου πόλης,
  • Ρυμοτομικά σχέδια,
  • Εγκεκριμένα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ,
  • Ζώνες προστασίας αρχαιοτήτων,
  • Δασικές εκτάσεις,
  • Ζώνες αντικειμενικών αξιών.

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης για ένταξη στην εφαρμογή και άλλων θεματικών ενοτήτων γεωχωρικών δεδομένων όπως: Αρχείο Οικοδομικών Αδειών, Τεχνικών Έργων, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Ετοιμόρροπων κατασκευών, Δημοτικής Περιουσίας και Παλιάς Πόλης.