ΘΕΣγη: Αρακάς µε καλαµπόκι και συµβολαιακή γεωργία

ΘΕΣγη: Αρακάς µε καλαµπόκι και συµβολαιακή γεωργία

Σε συγκαλλιέργεια με αρακά και καλαμπόκι, ετήσιας διάρκειας, σε 2.000 στρέμματα προχωρά ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη.

Οι τιμές θα είναι προκαθορισμένες και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αγρότες πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο συνεταιρισμός (έκταση αγροτεμαχίου, γονιμότητα εδάφους, περιοχή δραστηριότητας κα), θα μπορούν να συμμετάσχουν.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας που αποτελεί τον βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται.