Ιόνιοι Νήσοι: Συνεργασία δήμων για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων

Συνεργασία ΠΙΝ και δήμων για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων

Προγραμματικές συμβάσεις για το έργο «Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, με συμβαλλόμενους επίσης τους δήμους Κέρκυρας, Παξών, Λευκάδας, Μεγανησίου, Ιθάκης και Ζακύνθου.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχουν πολλά δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις που λόγω των χρόνων, της κακής συντήρησης, σχεδιασμού κλπ. παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας. «Το έργο λοιπόν, στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια.

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων που συμμετέχουν στις προγραμματικές συμβάσεις αφορά:

Στην αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών των νησιών της περιφέρειας, στην καταγραφή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του οδικού εθνικού δικτύου δικαιοδοσίας της Περιφέρειας (επαρχιακό, εθνικό) αλλά και του δημοτικού εθνικού δικτύου, στην επιλογή κτιρίων – εγκαταστάσεων που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης και στην μελέτη και εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (σχολείων, δημοσίων κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.).

Το έργο, σημειώνει η περιφέρεια, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.