Καθυστερήσεις από τις τράπεζες στην έκδοση των δικαιολογητικών για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη

οφειλέτες

Να διευκολύνουν τους δανειολήπτες οφειλέτες που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για ρύθμιση των οφειλών τους, που ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, εκδίδοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να παραλάβουν από τις τράπεζες, χωρίς καθυστερήσεις, ζητάει από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντ. Παπαδεράκης.

Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες καταναλωτών προς τη γενική γραμματεία και οι παρεμβάσεις φορέων, οι οποίες αφορούν παραβιάσεις από την πλευρά των τραπεζών όσον αφορά στο δεκαήμερο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, ο γ.γ. εφιστά την προσοχή της ΕΕΤ. Με την επιστολή του προς τον γ.γ. της Ένωσης, Χρ. Γκόρτσο, ζητά να προτρέψει τις τράπεζες να εκδίδουν εγκαίρως και μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, εφόσον τους ζητείται, και χωρίς κόστος, τις αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών, τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.