Σε αμφισβήτηση οι εισοδηματικοί στόχοι της ΚΑΠ

H ΕΕ δεν διαθέτει επαρκή εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσο οι γεωργικές επιδοτήσεις ανταποκρίνονται στον στόχο της στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.

Κόκκινες γραμμές αλλά με φόντο... μείωσης πόρων
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Αυτό καταδεικνύει πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου.

Σε συνέχεια της περιπτωσιολογικής εξέτασης έξι κρατών-μελών, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του αγροτικού προϋπολογισμού της ΕΕ, η έκθεση υποστηρίζει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων σε σχέση με τα γεωργικά εισοδήματα παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της εξέτασης κατέδειξαν ότι τα βασικά εργαλεία για τη μέτρηση του γεωργικού εισοδήματος που διαθέτει η ΕΕ, και στα οποία βασίζονται οι αξιολογήσεις της Επιτροπής, δηλαδή οι Οικονομικοί Λογαριασμοί για τη Γεωργία και το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, δεν είναι αρκετά αξιόπιστα και δεν συνδέονται με σαφήνεια με τα μέτρα της ΚΑΠ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΕΕ χρειάζεται ένα αξιόπιστο σύστημα για την παροχή στοιχείων σε σχέση με τo γεωργικό εισόδημα αλλά και τη σύγκρισή του με εκείνα άλλων οικονομικών τομέων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει σαφείς στόχους και δείκτες για τη μέτρηση των επιδόσεων της ΚΑΠ.

Μόλις μία μέρα πριν, η προβεβλημένη δεξαμενή σκέψης Farm Europe παρουσίασε έκθεσή της με θέμα «Έχει πετύχει η ΚΑΠ τους εισοδηματικούς της στόχους;». Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επιχειρεί συγκρίσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, από το 2006 οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να διπλασιάσουν το εισόδημα των γεωργών τους, ενώ στην ΕΕ επικρατεί στασιμότητα με τάση προς μείωση.

«ΥΧ»

-Διαφήμιση-