ΚΕΟΣΟΕ: Πολλά τα προβλήματα από την επιβολή φόρου στο κρασί

Λίγα 24ωρα μετά την ψήφιση της διάταξης επιβολής ΕΦΚ στο κρασί 0,20 € / lt, το ανεφάρμοστο αυτής της διάταξης, αρχίζει να προβληματίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΕΟ σχολιάζοντας την επιβολή φόρου στο κρασί. Επιπλέον τονίζει: «Βέβαια το κέντρο βάρους της προβληματικής επιλογής της κυβέρνησης έγκειται στο πολιτικό σκέλος της επιλογής, επιλογή να φορολογηθεί ένα εγχωρίως παραγόμενο αγροτικό προϊόν, που μέχρι σήμερα σε όλα τα οινοπαραγωγά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μηδενικό συντελεστή ΕΦΚ. Ο οίνος είναι ενταγμένος στα προϊόντα με ΕΦΚ (μηδενικό) και ορισμένα προϊόντα (άνω των 15ο vol.) επιβαρύνονται ήδη με ΕΦΚ.

Από την ψήφιση της σχετικής διάταξης για επιβολή ΕΦΚ στους απλούς και αφρώδεις οίνους το μέγα ζητούμενο είναι η παραγωγική βάση και τα οινοποιεία στα οποία θα πρέπει να εφαρμοσθεί. Σήμερα ένας πρώτος υπολογισμός, που δεν βασίζεται όμως σε απογεγραμμένα οινοποιεία, τα αναβιβάζει στα 850 και είναι άγνωστος ο αριθμός των «χωρικών οινοποιών» οι οποίοι παράγουν οίνο άνω των 1000 ltετησίως, τον οποίο εμπορεύονται χωρίς να υποβάλλουν δηλώσεις παραγωγής. Το τμήμα αυτό της παραγωγής το οποίο υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση στο 1.000.000 HL, δεν είναι δυνατόν διοικητικά να εντοπισθεί και κατ’ επέκταση να καταβάλλει τον προβλεπόμενο ΕΦΚ με αποτέλεσμα την πρώτη δημιουργία δυο ταχυτήτων στο προϊόν, με ή χωρίς ΕΦΚ.

Η δεύτερη εμπλοκή κατά την εφαρμογή της διάταξης προέρχεται από την εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 71 του ν. 2960/2001, για τους μικρούς οινοπαραγωγούς που παράγουν μέχρι 1000 HL οίνου ετησίως, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης. Η Δ/νση Τελωνείων του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει θεσπίσει διάταξη για το πώς θα εισπράττεται ο ΕΦΚ αφού ο οίνος δεν θα διακινείται από φορολογικές αποθήκες.

Το πρόβλημα των «αφανών» οινοποιών χωρικής οινοποίησης και των μικρών οινοποιείων κάτω των 1000 HL οίνου, δημιουργεί μια μεγάλη απροσδιοριστία στην βάση επιβολής του ΕΦΚ, αφού οι μονάδες αυτές παραγωγής οίνου δεν είναι καταγεγραμμένες».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Συνεπώς τα μόνα βέβαια για την υπαγωγή στον ΕΦΚ είναι μόνο τα οινοποιεία τα οποία έχουν ήδη συστημένη φορολογική αποθήκη, τα οποία υπολογίζονται περί τα εκατό (100) και αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο όγκος οίνων που πρόκειται ν’ αποτελέσει φοροδοτικό αντικείμενο, δεν αναμένεται να αποδώσει πάνω από 10.000.000 €.

Πέραν του ότι βάσει των προβλεπομένων διατάξεων είναι αδύνατον τα οινοποιεία άνω των 1000 HL να συστήσουν Φορολογική Αποθήκη μέχρι 1.1.2016, ανακύπτουν επιπλέον τα εξής ερώτηματα:

Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις που απαιτεί ο ν. 2960/01 για την παροχή Αδείας Φορολογικής Αποθήκης για την εγκατάσταση επιπλέον μέσων πυρόσβεσης, φωτισμού και του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων «κατά περίπτωση»;

·         Ποιο τραπεζικό Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει την κατάθεση των εγγυήσεων που θα απαιτηθούν προς το ελληνικό Δημόσιο, για την καταβολή του ΕΦΚ, εγγύηση που ισούται με το ½ του ετήσιου ΕΦΚ βάσει της διακίνησης του οινοποιείου;

  • Πως θα αντιμετωπίσει το κάθε οινοποιείο τις δαπάνες που απαιτεί η ογκομέτρηση όλων των δεξαμενών του από Ειδική Επιτροπή (Τελωνείο, Χημείο, Πολιτικός Μηχανικός) ώστε να ελέγχονται οι ποσότητες που διακινούνται;
  • Με ποια επιπλέον διαθέσιμα θα καταβάλλει το κάθε οινοποιείο τον ΕΦΚ κάθε 20η εκάστου μηνός για τις εξόδους από την Φορολογική Αποθήκη των οίνων που πωλούνται τον προηγούμενο μήνα, όταν το αντίτιμο της πώλησης θα το εισπράξει μετά από 5-8 μήνες;
  • Ποιο μικρό οινοποιείο θα προσλάβει και θα διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο:
  •  Θα τηρεί ειδικά Βιβλία Αποθήκης πέραν των προβλεπομένων από τις φορολογικές διατάξεις;
  • Θα εκδίδει ειδικά στοιχεία ede (ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο) από τη βάση gsis του υπουργείου Οικονομικών;
  • Θα μεριμνά για τη λογιστική και φυσική απογραφή του προϊόντος κάθε μήνα;
  • Ποιος θα καταβάλλει το επιπλέον κόστος των αυξημένων διοικητικών υποχρεώσεων των Τελωνείων;

Συνεκτιμώντας αυτές τις παραμέτρους, καθώς και τα πενιχρά Δημόσια Έσοδα που θα προκύψουν από την είσπραξη του ΕΦΚ στο κρασί το υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να επανεκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του μέτρου σε συνδυασμό με τα κόστη που επιφέρει η εφαρμογή του, αφού το αποτέλεσμα που θα προκύψει συνολικά είναι αμελητέο».