ΚΕΠΕ: Αισιοδοξία για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στο δεύτερο εξάμηνο του 2016

Αισιοδοξία για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 προκύπτει από τα στοιχεία του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Στο 0,84% του ΑΕΠ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει ανάλυση του ΚΕΠΕ στην τετραμηνιαία έκδοση του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα: «Η εύθραυστη αναπτυξιακή δυναμική που φαινόταν να αναπτύσσει η οικονομία, μέχρι πρόσφατα, διαταράχθηκε από τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα το 2015, με αποτέλεσμα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους να παρατηρηθεί επιστροφή του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ σε αρνητικό έδαφος.

Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, όμως, οι αρνητικές πιέσεις στο ΑΕΠ, από την πλευρά της εγχώριας ζήτησης εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν, ενώ, παράλληλα, αναμένεται αποκλιμάκωση της θετικής συνεισφοράς στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ από την πλευρά του εξωτερικού τομέα.

Συνεπώς και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν στη βάση του δυναμικού υποδείγματος βραχυπρόθεσμων προβλέψεων του ΚΕΠΕ, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να κινηθεί πτωτικά, μέχρι και τα μέσα του 2016. Στη συνέχεια, όμως, η προοπτική ομαλής εφαρμογής της νέας συμφωνίας για το πρόγραμμα στήριξης της χώρας δικαιολογεί μία σχετική αισιοδοξία για την άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης και ανάκαμψη των επενδύσεων εντός του 2016, εφόσον θα συμβάλει προοδευτικά στην οριστική σταθεροποίηση της οικονομίας, την αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας και την αντιμετώπιση των σοβαρών δυσχερειών όσον αφορά στη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Από τις συνθήκες αυτές θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό και η δυνατότητα ουσιαστικής βελτίωσης των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας εντός του 2016».