Κιλκίς: Καταστάσεις πληρωμών βιολογικής γεωργίας

Ανανεωμένες, ύστερα και από τις ενστάσεις της δράσης

βιολογικής γεωργίας

Από τις 27 Οκτωβρίου βρίσκονται αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς οι νέες, διορθωμένες καταστάσεις πληρωμής για τη “Βιολογική Γεωργία”, ύστερα και από τις ενστάσεις της δράσης 1.1 του πρώτου έτους (2012) εφαρμογής. Οι δικαιούχοι και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος μπορούν να ανατρέξουν σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν.

Δεδομένων των αρκετών τροποποιήσεων που υπήρξαν στο μηχανογραφικό σύστημα καταχώρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ότι αφορά το υπολογισμό πληρωμών καθώς και των κυρώσεων, συνιστάται σε όλους τους δικαιούχους να ελέγξουν και τις καταστάσεις απορριπτόμενων, οι οποίες επίσης αναρτήθηκαν στον ίδιο πίνακα ανακοινώσεων, προκειμένου να ενημερωθούν για την τρέχουσα κατάσταση του πρώτου έτους πληρωμής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος (τηλ. 2341350115, -113, -123, -126 – Ηλ. δ/νση : [email protected] , [email protected] , [email protected] ,[email protected]).