Το μέλλον του τομέα πρόβειου κρέατος στην ΕΕ

Τι συζητήθηκε στην τελευταία Oμάδα Προβληματισμού της Κομισιόν

Το μέλλον του τομέα πρόβειου κρέατος στην ΕΕ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μέρος του προϋπολογισμού της προώθησης πρέπει να αφιερωθεί στο πρόβειο και το αρνίσιο κρέας, ενώ ο τομέας θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της κατανάλωσης αυτών των τύπων κρέατος μεταξύ των καταναλωτών νεότερης γενιάς, δήλωσαν οι εκπρόσωποι του τομέα, στο πλαίσιο της προτελευταίας συνεδρίασης της Ομάδας Προβληματισμού που σύστησε η Κομισιόν για το μέλλον των συγκεκριμένων τύπων κρέατος.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε σε ζητήματα εμπορίου και μάρκετινγκ, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την αύξηση του όγκου των εξαγωγών από τη Νέα Ζηλανδία και τον αντίκτυπο που θα έχει στην αγορά της ΕΕ κατά την περίοδο του Πάσχα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη μιας εμπορικής πολιτικής που θα διασφαλίζει τη δίκαιη αποζημίωση των Ευρωπαίων παραγωγών.

«YX»

-Διαφήμιση-