Μέσω ΠΑΑ η χρηματοδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΛΓΟ

Υπάρχουν δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων και από τις διακρατικές συνεργασίες

Μέσω ΠΑΑ η χρηματοδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΛΓΟ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε επαφές με τη διαχειριστική αρχή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα, προκειμένου να κάνει χρήση ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του οργανισμού. Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του οργανισμού, Γιώργος Καρέντζος, ήδη, έχουν υποβληθεί κάποια βασικά σχέδια για ερευνητικά προγράμματα που επεξεργάζονται.

«Στο παρελθόν, έχω την αίσθηση ότι κάποια προγράμματα, όπως αυτό της αγροτικής ανάπτυξης, δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Για το νέο ΠΑΑ, ήδη, βρισκόμαστε σε επαφή με τη διαχειριστική αρχή του ΥπΑΑΤ και συζητάμε πώς θα γίνει η κατανομή αυτών των πόρων, ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη χρηματοδότηση στα βασικά ερευνητικά προγράμματα στα οποία θα καταλήξουμε. Ήδη, έχουν υποβληθεί κάποια βασικά σχέδια».

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Στη συνέχεια, προσθέτει: «Επίσης, υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από τις διακρατικές συνεργασίες τις οποίες, επίσης, δεν είχαμε αξιοποιήσει στο παρελθόν. Μέχρι τώρα, κάποια ινστιτούτα του ΕΛΓΟ – Δήμητρα από μόνα τους προσπαθούσαν να αντλήσουν πόρους από τέτοια προγράμματα.

Επίσης, σύμφωνα με όσα μας ανέφερε, με το νέο ΠΑΑ έχει γίνει μια προεργασία, ώστε να χρηματοδοτηθούν εκπαιδευτικές δράσεις των νέων αγροτών σε πολλά γνωστικά αντικείμενα με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

«Κτηριακές υποδομές έχουμε. Προσωπικό δεν υπάρχει και πρέπει να βρεθεί λύση. Επίσης, μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες. Ήδη, σχεδιάζουμε τέτοιες δράσεις, όπως για παράδειγμα με τον δήμο της Αίγινας και των Μεγαρέων, που ζητούν επιτακτικά τη βοήθειά μας για να στηριχθούν νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα».

Επίδομα τέκνων

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΓΑ, η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 –Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες– έτους 2015 λήγει στις 15/1/2016.

Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία. Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.

Χρήστος Διαμαντόπουλος

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές