Μειωμένες τον Νοέμβριο του 2015 οι τιμές των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Μειωμένες τον Νοέμβριο του 2015 οι τιμές των αγροτικών προϊόντων

Μικρή αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο σημείωσαν το Νοέμβριο του 2015 οι τιμές των προϊόντων γεωργίας-κτηνοτροφίας, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ωστόσο, συγκριτικά με τον Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου (2014) οι τιμές εμφανίζονται μειωμένες.

Εξάλλου, μειωμένες ήταν για τον ίδιο μήνα οι τιμές των εισροών σε σχέση τόσο με τον Οκτώβριο όσο και με τον Νοέμβριο του 2014.

Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Νοεμβρίου 2015 σημείωσε αύξηση 2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2014, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2014 προς το 2013.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2015, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών του Νοεμβρίου υποχώρησε κατά 1,6%, έναντι οριακής μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2014.

Σε ότι αφορά τον μέσο σταθμικό δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε αύξηση 5%, έναντι μείωσης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Στον αντίποδα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Νοεμβρίου 2015 σημείωσε πτώση 2,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2014, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2014 προς το 2013.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του προηγούμενου μήνα (Οκτωβρίου 2015), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών τον Νοέμβριο υποχώρησε οριακά κατά 0,1%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2014.

Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,3%, έναντι πτώσης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Γιάννης Τσατσάκης