Μειωμένες τον Νοέμβριο του 2015 οι τιμές των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Μειωμένες τον Νοέμβριο του 2015 οι τιμές των αγροτικών προϊόντων
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μικρή αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο σημείωσαν το Νοέμβριο του 2015 οι τιμές των προϊόντων γεωργίας-κτηνοτροφίας, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ωστόσο, συγκριτικά με τον Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου (2014) οι τιμές εμφανίζονται μειωμένες.

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Εξάλλου, μειωμένες ήταν για τον ίδιο μήνα οι τιμές των εισροών σε σχέση τόσο με τον Οκτώβριο όσο και με τον Νοέμβριο του 2014.

Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Νοεμβρίου 2015 σημείωσε αύξηση 2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2014, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2014 προς το 2013.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2015, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών του Νοεμβρίου υποχώρησε κατά 1,6%, έναντι οριακής μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2014.

Σε ότι αφορά τον μέσο σταθμικό δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε αύξηση 5%, έναντι μείωσης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Στον αντίποδα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Νοεμβρίου 2015 σημείωσε πτώση 2,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2014, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2014 προς το 2013.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του προηγούμενου μήνα (Οκτωβρίου 2015), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών τον Νοέμβριο υποχώρησε οριακά κατά 0,1%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2014.

Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,3%, έναντι πτώσης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Γιάννης Τσατσάκης 

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα