Μπαράζ πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 12 Οκτωβρίου

Πάνω από 5μισι εκατομμύρια ευρώ για τις πρόωρες συντάξεις των αγροτών

Σε πλήθος νέων πληρωμών προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανήλθε στα 7.793.667,35 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 31.753 δικαιούχους, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για τις πρόωρες συντάξεις των αγροτών.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 12ης Οκτωβρίου:

Στην κατηγορία των “Μέτρων αγοράς” (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν πληρωμές για τα εξής καθεστώτα:

 • “Βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού”, όπου 262.897,62 ευρώ μοιράστηκαν σε 372 δικαιούχους.
 • “Επιχειρησιακό πρόγραμμα φρούτων”, με 2 δικαιούχους να μοιράζονται 276.846,43 ευρώ.
 • “Μεταφορικά νησιών Αιγαίου”, όπου 26.146,40 ευρώ κατανεμήθηκαν σε 3 δικαιούχους.
 • “Προώθηση γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες”, με έναν δικαιούχο να εισπράττει 187.456,61 ευρώ.

Στην κατηγορία των “Μέτρων Άξονα 1” (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • “Μέτρο 123. – Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα”, με 50.051,35 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • “Μέτρο 125 – Δημόσια έργα”, όπου 2 δικαιούχοι εισέπραξαν το συνολικό ποσό των 323.203,35 ευρώ.
 • “Μέτρο 132 – Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων”, το οποίο αφορούσε 35 δικαιούχους στους οποίους πιστώθηκε το συνολικό ποσό των 27.516,30 ευρώ.
 • “Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών”, όπου 30.678 δικαιούχοι μοιράστηκαν 5.699.023,28 ευρώ.

Στην κατηγορία των “Μέτρων Άξονα 2” (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγιναν πληρωμές για τα καθεστώτα:

 • “Δάσωση”, με 308.349,90 για 349 δικαιούχους.
 • “Περιβάλλον – Βιολογική γεωργία”, που αφορά 253 δικαιούχους στους οποίους μοιράστηκαν 318.601,42 ευρώ.
 • “Περιβάλλον – Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων”, με 39.267,07 ευρώ να μπαίνουν στους λογαριασμούς 44 δικαιούχων.

Στην κατηγορία των “Μέτρων Άξονα 3” (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • “Μέτρο 321 Ποιότητα ζωής σε αγροτικές περιοχές”, με 157.333,64 ευρώ να καταβάλλονται σε 4 δικαιούχους.
 • “ΠΔΕ – Ιδιωτικά έργα – Άξονας 3”, στο οποίο 95.147,68 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία των “Μέτρων Άξονα 5” (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς “Μ.511 Τεχνική βοήθεια”, όπου 5 δικαιούχοι μοιράστηκαν 2.992,58 ευρώ.

Όσον αφορά τις πληρωμές του ταμείου ΕΤΑ για το χρονικό διάστημα 2007-2013 και το καθεστώς “Λοιπές πληρωμές ΕΤΑ”, 18.833,72 ευρώ πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 3 ατόμων.