Ο Μ. Μπόλαρης στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών

Ο Μ. Μπόλαρης στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών

Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών στην Αγία Παρασκευή επισκέφτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης. Στην συζήτηση που είχε με τον διευθυντή του Κέντρου, κ. Πατακάκη, ενημερώθηκε για τα τμήματα που λειτουργούν στο Κέντρο, κάποια από τα οποία μάλιστα αποτελούν Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς, και το έργο που αυτά επιτελούν.

Ο Μάρκος Μπόλαρης επισκέφτηκε τα τμήματα του Κέντρου και συζήτησε με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και ενημερώθηκε για τις αρμοδιότητες τους και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, καθώς και για τα προβλήματα και τις ελλείψεις τους.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου διενεργεί καθημερινά μεγάλο αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη/αντιμετώπιση ζωονόσων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα Εργαστήρια Αναφοράς του εξωτερικού. Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο επιβεβαιώνεται και από τις συνεχείς δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός εστίασε στον σημαντικό ρόλο του Κέντρου στην πρόληψη επικίνδυνων νοσημάτων που μεταδίδονται στον άνθρωπο, όπως η λύσσα, η βρουκέλλωση και η φυματίωση, αλλά και νοσημάτων που προκαλούν σοβαρές επιζωοτίες με τεράστιες καταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο, όπως ο καταρροϊκός πυρετός, η ευλογιά και η οζώδης δερματίτιδα και επεσήμανε την επάρκεια των επιστημονικών χειρισμών και ελέγχων από πλευράς του προσωπικού του Κέντρου για την αντιμετώπιση των ζωονόσων.