Νέα βιώσιμη μέθοδος δακοκτονίας στην Ισπανία

Μία νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος φυσικής καταπολέμησης του δάκου βραβεύθηκε πρόσφατα στην Ισπανία. Το πανεπιστήμιο της Cordoba, παρουσίασε την ανάπτυξη του μύκητα metarhizium-brummenm, που λειτουργεί ως φυσικός εχθρός και καταστρέφει το 50% των πληθυσμών δάκου στο ανοικτό περιβάλλον.

Ο μύκητας αναβαθμίζει παράλληλα τη βιωσιμότητα του ελαιώνα, καθώς αποτελεί ένα βιολογικό τρόπο αντιμετώπισης του βασικότερου φυσικού εχθρού της ελιάς, του δάκου, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να καταστρέψει μέχρι και το 40% της παραγωγής.

Τη βράβευση της συγκεκριμένης μεθόδου υποστήριξε και το Πανεπιστήμιο Davis των ΗΠΑ. Η ελαιοκομία επεκτείνεται ταχύτατα στην Καλιφόρνια και η βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική δακοκτονία, αποτελεί μεγάλο ζητούμενο.