Νέα προϊόντα στην αγορά της παιδικής διατροφής

Νέα προϊόντα στην αγορά της παιδικής διατροφής

Η παγκόσμια αγορά παιδικής διατροφής συνεχώς αναπτύσσεται. Σύμφωνα με την Έκθεση της Leatherhead (Children’s Food and Drinks – Global Trends and Opportunities), τα ζητήματα της παιδικής υγιεινής διατροφής αποτελούν κινητήρια δύναμη της επιτυχούς εισόδου νέων προϊόντων στην αγορά.

Την τελευταία δεκαετία, για παράδειγμα, η κατανάλωση προϊόντων με μειωμένη ζάχαρη από παιδιά αυξήθηκε από το 12% στο 21% στην Αγγλία. Η εικόνα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στις ΗΠΑ, την τελευταία 3ετία το 19% των προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά πουλήθηκε με την αναφορά ότι είναι προϊόν ολικής άλεσης. Αντίθετα, το ποσοστό αυτό σε χώρες όπως το Μεξικό ήταν 5%.

Οι τάσεις αυτές προβάλλονται και προωθούνται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν εκστρατείες προώθησης.

Ωστόσο, στην αγορά κυριαρχούν τα «προϊόντα σκουπίδια». Το 2015, η πλειοψηφία των νέων προϊόντων που εισήλθε στην παγκόσμια αγορά αφορούσε ζαχαρώδη (1.511 νέα προϊόντα), ακολουθούμενα από τα μπισκότα (732 νέα προϊόντα), ενώ αρκετά πιο κάτω ήταν τα δημητριακά, οι χυμοί, τα είδη σνακ και τα κέικ.

Η ανάδειξη της σημασίας της υγιεινής διατροφής, των συστατικών ενός προϊόντος και η σύνδεσή του με εκστρατείες προώθησης που βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. καταπολέμηση παχυσαρκίας, φρούτα και γάλα στα σχολεία), διευκολύνουν την είσοδο μικρομεσαίων εταιρειών στην αγορά.

Υ.Χ.