Νέες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου

Οι πληρωμές ανήλθαν στο ύψος των 2.011.917,29 και 4.190.993,99 ευρώ αντιστοίχως

Σε διάφορες πληρωμές προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου, με τον μεγαλύτερο όγκο των χρημάτων να διοχετεύεται στο καθεστώς της βελτίωσης στην παραγωγή και την εμπορία του μελιού. Μάλιστα, υπήρξαν πληρωμές για το συγκεκριμένο καθεστώς και τις δύο ημέρες, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στο ύψος των 1.178.208,44 ευρώ. Ακόμη, ξεχωρίζουν οι σημαντικές πληρωμές για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα φρούτων και τη βιολογική γεωργία.

Οι σημαντικότερες πληρωμές της 13ης Οκτωβρίου:

Στην κατηγορία των “Μέτρων αγοράς” (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν πληρωμές για τα εξής καθεστώτα:

 • “Βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού”, όπου 336.038,44 ευρώ μοιράστηκαν σε 504 δικαιούχους.
 • “Επιχειρησιακό πρόγραμμα φρούτων”, με 4 δικαιούχους να μοιράζονται 457.753,11 ευρώ.

Στην κατηγορία των “Μέτρων Άξονα 2” (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγιναν πληρωμές για τα καθεστώτα:

 • “Περιβάλλον – Βιολογική γεωργία”, που αφορά 428 δικαιούχους στους οποίους μοιράστηκαν 499.545,48 ευρώ.

Οι σημαντικότερες πληρωμές της 14ης Οκτωβρίου:

Στην κατηγορία των “Μέτρων αγοράς” (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν πληρωμές για τα εξής καθεστώτα:

 • “Βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού”, όπου 842.170 ευρώ μοιράστηκαν σε 1.338 δικαιούχους.
 • “Επιχειρησιακό πρόγραμμα φρούτων”, με 3 δικαιούχους να μοιράζονται 324.356,67 ευρώ.
 • “Αναδιάρθρωση αμπελώνων”, με 101 δικαιούχους να μοιράζονται 634.397,40 ευρώ.

Στην κατηγορία των “Μέτρων Άξονα 1” (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • “Μέτρο 125 – Δημόσια έργα”, όπου 3 δικαιούχοι εισέπραξαν το συνολικό ποσό των 854.073,52 ευρώ.
 • “Μέτρο 132 – Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων”, το οποίο αφορούσε 35 δικαιούχους στους οποίους πιστώθηκε το συνολικό ποσό των 27.516,30 ευρώ.
 • “Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών”, όπου 30.678 δικαιούχοι μοιράστηκαν 5.699.023,28 ευρώ.

Στην κατηγορία των “Μέτρων Άξονα 3” (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • “ΜΕΤΡΟ 322 – Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών”, με 252.477,36 ευρώ να καταβάλλονται σε 4 δικαιούχους.
 • “ΠΔΕ – Ιδιωτικά έργα – Άξονας 3”, στο οποίο 288.832,94 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 8 ατόμων.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλαμβάνονται μόνο όσες πληρωμές υπερβαίνουν τις 200 χιλιάδες ευρώ.