Νέες πληρωμές πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείτε αναλυτικά τις πιστώσεις της Δευτέρας

Με πληρωμές 2μισι εκατομμυρίων ευρώ για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεχωρίζουν επίσης οι πιστώσεις στα καθεστώτα εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης “Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση” και αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, με τις συνολικές καταβολές για τη Δευτέρα να ξεπερνούν τα 4μισι εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 26ης Οκτωβρίου:

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 2.502.472,24 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 77 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», όπου ένας δικαιούχος εισέπραξε το ποσό των 29.964,82 ευρώ.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας », το οποίο αφορούσε δύο δικαιούχους στους οποίους πιστώθηκαν 7.811,62 ευρώ.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ214-Περιβαλλον-Γενετικοι Ποροι», με 21.386,89 για τρεις δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», με 83.747,84 ευρώ να καταβάλλονται σε έναν δικαιούχο.
 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 53.086,97 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 214.805,15 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 ατόμων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 26.897,52 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 37.306,04 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», με 199.762,43 ευρώ να καταβάλλονται σε δύο δικαιούχους.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 812.325,17 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», όπου ένας δικαιούχος πήρε 70,76 ευρώ.

Όσον αφορά τις πληρωμές του ταμείου ΕΤΑ για το χρονικό διάστημα 2007-2013, έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Μ221-Υδατοκαλλιέργεια», με 63.644,54 ευρώ να καταβάλλονται σε δύο δικαιούχους.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών », με 469.518,91 ευρώ να καταβάλλονται σε ένα άτομο.