Νέες πληρωμές πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείτε αναλυτικά τις πιστώσεις της Δευτέρας

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με πληρωμές 2μισι εκατομμυρίων ευρώ για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεχωρίζουν επίσης οι πιστώσεις στα καθεστώτα εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης “Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση” και αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, με τις συνολικές καταβολές για τη Δευτέρα να ξεπερνούν τα 4μισι εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 26ης Οκτωβρίου:

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 2.502.472,24 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 77 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», όπου ένας δικαιούχος εισέπραξε το ποσό των 29.964,82 ευρώ.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας », το οποίο αφορούσε δύο δικαιούχους στους οποίους πιστώθηκαν 7.811,62 ευρώ.
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ214-Περιβαλλον-Γενετικοι Ποροι», με 21.386,89 για τρεις δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», με 83.747,84 ευρώ να καταβάλλονται σε έναν δικαιούχο.
 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 53.086,97 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 214.805,15 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 ατόμων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 26.897,52 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 37.306,04 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», με 199.762,43 ευρώ να καταβάλλονται σε δύο δικαιούχους.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 812.325,17 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», όπου ένας δικαιούχος πήρε 70,76 ευρώ.

Όσον αφορά τις πληρωμές του ταμείου ΕΤΑ για το χρονικό διάστημα 2007-2013, έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Μ221-Υδατοκαλλιέργεια», με 63.644,54 ευρώ να καταβάλλονται σε δύο δικαιούχους.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών », με 469.518,91 ευρώ να καταβάλλονται σε ένα άτομο.
-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress