Ξεκινάει η πληρωµή, ύψους 838.300 ευρώ, για το Κοµφούζιο

Παράταση μέχρι τις 19/10 για τη υποβολή παραστατικών του Κομφούζιο (έτος 2018)
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με την καταβολή της ενίσχυσης της Δράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ξεκινάει η νέα εβδοµάδα.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της «Ύπαιθρος Χώρα», την σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου αναµένεται να πιστωθεί το ποσό των 838.302 ευρώ στους λογαριασµούς 1.296 δικαιούχων. Εκτός, ωστόσο, µένουν περίπου 400 παραγωγοί, καθώς τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κάποιοι εξ αυτών παρουσιάζουν ελλείψεις, ενώ στο µεγαλύτερο ποσοστό δεν έχουν πραγµατοποιηθεί οι επιτόπιοι έλεγχοι.

-Διαφήμιση-

Πάντως, τα ποσά που τους αντιστοιχούν θα τα λάβουν εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η πλειονότητα των ενταγµένων παραγωγών καταγράφεται στον Νοµό Ηµαθίας, και ακολουθεί ο Νοµός Κοζάνης. Η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζηµιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήµατος (διαφυγόν εισόδηµα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσµεύσεων της δράσης. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε φορά από την επιλέξιµη έκταση.

Ειδικότερα, το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 38,7 ευρώ/στρέµµα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής και στα 45,4 ευρώ/στρέµµα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρµογής, στα οποία συµπεριλαµβάνεται το κόστος συναλλαγής (αµοιβή επιβλέποντος γεωπόνου), που ανέρχεται σε 1,4 ευρώ/στρέµµα ετησίως.

Στο αναγραφόµενο ύψος της αµοιβής του επιβλέποντος γεωπόνου (1,4 ευρώ/στρέµµα/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki