Οι νέες συμφωνίες για το διεθνές εμπόριο

γράφει ο Νίκος Λάππας

Κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει με τις συμφωνίες διευκόλυνσης εμπορίου ΗΠΑ και Ε.Ε. (γνωστή ως ΤΤΙΡ), και ΗΠΑ και χωρών του Ειρηνικού (γνωστή ως ΤΡΡ).

Για να μην προχωρήσει η πρώτη, κινητοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και φορείς σε πολλά μέρη της Ευρώπης.

Για να προχωρήσει η δεύτερη (κάτιπου τελικά έγινε στις 5 Οκτωβρίου), το λόμπι των εταιρειών-υποστηρικτών της ενίσχυσε οικονομικά όσους Γερουσιαστές την υπερψήφισαν με τη διαδικασία fast-track, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενό της. Το ακριβές περιεχόμενο των συνομιλιών Ε.Ε.-ΗΠΑ για τον «φάκελο Γεωργία» παραμένει άγνωστο. Μας προϊδεάζει μόνο η απόφαση της Συμφωνίας του Ειρηνικού, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα και προβλέπει:

  • Πλήρη εξάλειψη των δασμών για την πλειοψηφία των τροφίμων
  • Προνομιακή πρόσβαση στις αγορές έναντι τρίτων χωρών
  • Ενιαία εφαρμογή φυτοϋγειονομικών
  • Διαφάνεια στα προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων, που θα στοχοποιούσε προϊόντα όπως η φέτα, για παράδειγμα
  • Αναγνώριση (για πρώτη φορά σε Διεθνή Συμφωνία) της σημασίας της Αγροτικής Βιοτεχνολογίας (βλέπε μεταλλαγμένα)
  • Ενιαίες προδιαγραφές βιολογικών προϊόντων

Η Ε.Ε. προσπαθεί να ολοκληρώσει τη Συμφωνία. Πολλές κυβερνήσεις, ενώ εμφανίζονται να αντιδρούν, «παραδόξως» προωθούν συμφέροντα βάσει εθνικών σχεδίων που έχουν καταρτίσει. Ας κάνει κάτι και η Ελλάδα (που μέχρι τώρα μάλλον παραμένει αμέτοχη).