Οι νέες συμφωνίες για το διεθνές εμπόριο

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-

Κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει με τις συμφωνίες διευκόλυνσης εμπορίου ΗΠΑ και Ε.Ε. (γνωστή ως ΤΤΙΡ), και ΗΠΑ και χωρών του Ειρηνικού (γνωστή ως ΤΡΡ).

Για να μην προχωρήσει η πρώτη, κινητοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και φορείς σε πολλά μέρη της Ευρώπης.

Για να προχωρήσει η δεύτερη (κάτιπου τελικά έγινε στις 5 Οκτωβρίου), το λόμπι των εταιρειών-υποστηρικτών της ενίσχυσε οικονομικά όσους Γερουσιαστές την υπερψήφισαν με τη διαδικασία fast-track, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενό της. Το ακριβές περιεχόμενο των συνομιλιών Ε.Ε.-ΗΠΑ για τον «φάκελο Γεωργία» παραμένει άγνωστο. Μας προϊδεάζει μόνο η απόφαση της Συμφωνίας του Ειρηνικού, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα και προβλέπει:

  • Πλήρη εξάλειψη των δασμών για την πλειοψηφία των τροφίμων
  • Προνομιακή πρόσβαση στις αγορές έναντι τρίτων χωρών
  • Ενιαία εφαρμογή φυτοϋγειονομικών
  • Διαφάνεια στα προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων, που θα στοχοποιούσε προϊόντα όπως η φέτα, για παράδειγμα
  • Αναγνώριση (για πρώτη φορά σε Διεθνή Συμφωνία) της σημασίας της Αγροτικής Βιοτεχνολογίας (βλέπε μεταλλαγμένα)
  • Ενιαίες προδιαγραφές βιολογικών προϊόντων

Η Ε.Ε. προσπαθεί να ολοκληρώσει τη Συμφωνία. Πολλές κυβερνήσεις, ενώ εμφανίζονται να αντιδρούν, «παραδόξως» προωθούν συμφέροντα βάσει εθνικών σχεδίων που έχουν καταρτίσει. Ας κάνει κάτι και η Ελλάδα (που μέχρι τώρα μάλλον παραμένει αμέτοχη).