ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοινώθηκαν πληρωμές ύψους 6,3 εκατ. ευρώ

Στα 917.499,92€, 1.899.129,98€ και 3.520.002,33€ οι καταβολές για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα

Δείτε αν είστε μέσα στους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης που πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε πληρωμές ύψους 6.336.632,23 ευρώ προέβη ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το τριήμερο 23-25 Νοεμβρίου, της εβδομάδας που διανύουμε. Από το συνολικό ποσό, τη “μερίδα του λέοντος” έλαβαν οι δικαιούχοι του καθεστώτος εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με τα χρήματα που καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς τους να ξεπερνούν τα 2μισι εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 23ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 17.880,91 ευρώ για 6 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 485.771,90 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 18 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 31.700 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 248.267,04 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό πέντε ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 98.826,63 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 25.273,44 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 9.780 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 24ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 9.137,92 ευρώ για 7 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 424.892,51 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 17 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 20.673,64 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 208.274,04 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων», με 12.868,23 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 16 ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 177.305,86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 82.772,65 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 195.176,38 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 342.155,10 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 5.440 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», στο οποίο 418.219,65 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 2.214 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 25ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 33.250 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τριών ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 1.863.665,68 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 53 ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 112.052,03 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 181.711,77 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 173 ατόμων.
 • «Μ214-1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαρ/κές περιοχές», στο οποίο 2.868 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 435.364,42 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 423.305,45 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 70.296 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», στο οποίο 63.000 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», στο οποίο 329.593,64 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 4.895,34 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος