Ο Γεώργιος Αθανάσουλας πρόεδρος της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.

Με ανακοίνωσή της η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.) γνωστοποιεί ότι, μετά την εκλογή της νέας Διοίκησης από το 7ο τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Δεκέμβριου 2021, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν ως εξής :      

Συμβούλιο