Ο Γ. Τσιρώνης “άνοιξε” τον διάλογο για το κυνήγι

Ο Γ. Τσιρώνης

Ξεκίνησε σήμερα 10 Μάρτη εθνικός διάλογος για τη θήρα, με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (περιβαλλοντικές διευθύνσεις και γραμματείες, Πανεπιστημιακοί φορείς, επιμελητήρια, εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, σχετικά σωματεία, ομοσπονδίες, πολιτικά κόμματα) και μετά από πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος του Υπουργείου είναι ο εθνικός διάλογος να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του Απρίλη και μέσα απ’ αυτόν να διαμορφωθεί από κοινού ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί το νέο σχέδιο νόμου.

Τους άξονες, που θα απαρτίζουν την ατζέντα του διαλόγου, αφήνοντας όμως ανοιχτά τα περιθώρια να προστεθούν αλλά και να αφαιρεθούν τυχόν και άλλα θέματα που άπτονται της θήρας, πρότεινε στους παρευρισκόμενους ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.

Ο Γ. Τσιρώνης "άνοιξε" τον διάλογο για το κυνήγι

Στόχος είναι, όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής Υπουργός, με την ολοκλήρωση του διαλόγου, οι προτάσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Οι τελικές αυτές προτάσεις, αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά από 4 με 5 συνεδριάσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Στην συνέχεια θα κατατεθούν σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που θα καταλήξει στο νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο.

Στην ατζέντα της συζήτησης τέθηκαν 4 άξονες – μετά από πρόταση του Γ. Τσιρώνη- η οποία περιλαμβάνει: Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες, εγγραφή σε σωματείο, έλεγχος, εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ), οικονομικό πλαίσιο, φύλαξη της φύσης και έλεγχος της λαθροθηρίας και τέλος τα διαχειριστικά σχέδια βιοποικιλότητας (προστασία πανίδας και χλωρίδας, περιοχών, κριτήρια καθορισμού κυνηγετικής περιόδου κτλ). Χρέη προέδρου των διαδικασιών του εθνικού διάλογου θα εκτελέσει εκ μέρους της Διεύθυνσης Δασών ο Δημήτρης Ντινόκος.