Πάνω από 1 δισ. ευρώ περιμένουν οι αγρότες

Ποιες βασικές πληρωμές εκκρεμούν

Πάνω από 1 δισ. ευρω περιμένουν οι αγρότες

Κενές αποδείχθηκαν για ακόμα μια φορά οι υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ για μια σειρά πληρωμών που υποτίθεται θα πραγματοποιούνταν στα τέλη Φεβρουαρίου. Υπόλοιπα Ενιαίας Ενίσχυσης (2013 – 2014), 10% της Βασικής Ενίσχυσης, πρασίνισμα και συνδεδεμένες είναι οι βασικές πληρωμές που εκκρεμούν, χωρίς να συμπεριλάβουμε σε αυτές υπόλοιπα πληρωμών από τα προγράμματα του παλιού ΠΑΑ. Η «ΥΧ» επιχειρεί να ρίξει φως στο τοπίο των… οφειλών, αφουγκραζόμενη την αγωνία των αναγνωστών της, που το διάστημα αυτό βρίσκονται στα χωράφια για την προετοιμασία των καλλιεργειών, γεγονός που αυξάνει τις ανάγκες τους για ζεστό χρήμα. Χρημάτων που δικαιούνται.

Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες μας, το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθούν πληρωμές υπολοίπων της Ενιαίας Ενίσχυσης του 2013 ενώ μέχρι το τέλος του μήνα έχει προγραμματιστεί η πίστωση των υπολοίπων της Ενιαίας Ενίσχυσης του 2014.

Αμέσως μετά, και συγκεκριμένα εντός του πρώτου 15ημέρου του Απριλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει εκδώσει τα οριστικά δικαιώματα της Βασικής Ενίσχυσης, οπότε προς το τέλος του Απριλίου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 10% των δικαιωμάτων της Bασικής Eνίσχυσης και το πρασίνισμα.

Ταυτόχρονα, θα τρέχει και η διαδικασία για την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Όμως προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η «τιμή μονάδας» για κάθε συνδεδεμένο καθεστώς με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν οριστεί το προηγούμενο διάστημα (σε σχετικές ΚΥΑ). Με απλά λόγια λοιπόν, δουλειά του ΥπΑΑΤ αυτήν τη στιγμή είναι να υπολογιστεί στο κάθε συνδεδεμένο καθεστώς ο αριθμός των παραγωγών – δικαιούχων και αφού διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο κάθε συνδεδεμένο καθεστώς, να προκύψει η «τιμή μονάδας» για κάθε προϊόν. Βάση αυτής θα πληρωθούν, άλλωστε, οι παραγωγοί.

Τα ποσά ανά προϊόν

Ποια είναι όμως το συνολικά ποσά ανά καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης, πάνω στα οποία θα… πατήσει η διαδικασία του υπολογισμού που περιγράψαμε παραπάνω, ώστε να οριστεί η «τιμή μονάδας»; Ειδικότερα (δείτε σχετικό διάγραμμα):

 • Στο ρύζι, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 8.000.000 ευρώ. Η έκταση που καθορίστηκε ανέρχεται σε 30.410 εκτάρια.
 • Στον σκληρό σίτο, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς καθορίζεται σε 250.000 εκτάρια.
 • Στη βιομηχανική τομάτα, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 2.600.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας καθορίζεται σε 9.080 εκτάρια.
 • Στα πορτοκάλια χυμοποίησης, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας καθορίζεται σε 28.500 εκτάρια.
 • Στα ροδάκινα χυμοποίησης, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας καθορίζεται σε 17.700 εκτάρια.
 • Στα βρώσιμα όσπρια, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ. Η έκταση που καθορίστηκε ανέρχεται σε 16.500 εκτάρια.
 • Στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ. Η έκταση που καθορίστηκε ανέρχεται σε 40.000 εκτάρια.
 • Στα σπαράγγια, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ. Η έκταση που καθορίστηκε ανέρχεται σε 3.900 εκτάρια για κάθε έτος εφαρμογής.
 • Στη σποροπαραγωγή, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς καθορίζεται σε 10.200 εκτάρια.
 • Στα ζαχαρότευτλα, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς καθορίζεται σε 13.367,2 εκτάρια.
 • Στους μεταξοσκώληκες, το ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 4.672.131 ευρώ. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς καθορίζεται σε 5.000 κουτιά για κάθε έτος εφαρμογής.
 • Στο βόειο κρέας, ο ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 24.500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.
 • Στο πρόβειο και αίγειο κρέας, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν προβατίνες ή και αίγες: α) σε πεδινές περιοχές, παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης, ανέρχεται για το έτος 2015 στα 11.500.000 ευρώ, β) σε ορεινές/μειονεκτικές/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχές, καθώς και οι μετακινούμενοι, που παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης ανέρχεται για το έτος 2015 στα 21.700.000 ευρώ.
 • Για τους γεωργούς με ειδικά δικαιώματα χωρίς επιλέξιμα εκτάρια, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τη συνδεδεμένη ενίσχυση διαμορφώνεται για κάθε μέτρο ως εξής: α) Μέτρο 1: Βοοειδή – 2015: 4.500.000 ευρώ, β) Μέτρο 2: αιγοπρόβατα – 2015: 25.500.000 ευρώ.
 • Για την ειδική βάμβακος, το ποσό καθορίζεται σε 749,38 ευρώ/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση του 1,4 τόνου ανά εκτάριο (140 κιλών ανά στρέμμα). Η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί, εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.
 • Για τα μέτρα Νησιών του Αιγαίου, η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται σε 96.600 εκτάρια. Το συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης για τους ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε 9.678.000 ευρώ, ενώ υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης ύψους μέχρι 547.000 ευρώ. Το ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης ανά ελαιοκαλλιεργητή μπορεί να φθάσει το ποσό των 145 ευρώ ανά εκτάριο.

Πάνω από 150 εκατ. ευρώ οι οφειλές του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις του 2015

Μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να περιμένουν οι γεωργοί, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Θεοφάνης Κουρεμπές, προκειμένου να πληρωθούν τις αποζημιώσεις για ζημιές που υπέστησαν το 2015. Η επόμενη πληρωμή, όπως τονίζει, τοποθετείται στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ φέτος θα εξοφληθούν τα ΠΣΕΑ για τον περονόσπορο στα αμπέλια από το 2011.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στην «ΥΧ», ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ γνωστοποίησε ότι «η πρώτη πληρωμή για αποζημιώσεις του 2015 έγινε τέλος Φεβρουαρίου (18.313.791,22 εκατ. ευρώ σε 11.519 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους). Για την πληρωμή της 22ης Μαρτίου δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το ακριβές ποσό. Αυτό θα το ξέρουμε όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Οι περισσότερες αποζημιώσεις του 2015 αφορούν τη φυτική παραγωγή, αφού στη ζωική είναι λιγότερες και μάλιστα έχουμε πληρώσει μεγάλο ποσοστό τους».

Και προσθέτει: «Όσον αφορά τα ΠΣΕΑ, εκκρεμούν πάρα πολλά. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι το κονδύλι που μπορούμε να δίνουμε κάθε χρόνο είναι περιορισμένο (έως 16 εκατ. ευρώ), λόγω των δεσμεύσεων του μεσοπρόθεσμου. Πάντως, το 2016 πρόκειται να… κλείσουμε τις εκκρεμότητες για τον περονόσπορο (στο αμπέλι) του 2011 και για τις πυρκαγιές του 2012. Ίσως και εντός του Μαρτίου πραγματοποιήσουμε μια πληρωμή ΠΣΕΑ».

Τέλος, σε ερώτησή μας για το αν υπάρχουν τα λεφτά για τις φετινές αποζημιώσεις, ο Θ. Κουρεμπές μας απάντησε ότι «ο ΕΛΓΑ μπορεί να πληρώσει, εφόσον εισπράξει από τους παραγωγούς. Ακόμα δεν έχουμε εισπράξει όλες τις εισφορές του 2015, αλλά δεν έχει τελειώσει και η προθεσμία καταβολής τους. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι τα χρήματα αυτά θα εισπραχθούν, οπότε και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με τις πληρωμές των δικαιούχων».

Χρήστος Διαμαντόπουλος