Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη μελισσοκομία

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη μελισσοκομία

Ερωτηματολόγιο, αναφορικά με το πώς διαχειρίζονται οι Έλληνες μελισσοκόμοι τα μελίσσια τους σε σχέση με τη διαθέσιμη χλωρίδα, τόσο των καλλιεργούμενων φυτών όσο και των υπόλοιπων αυτόχθονων φυτών, καλεί τους μελισσοκόμους να συμπληρώσουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής έρευνας.

Η έρευνα, που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο) σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εργαστήρια, στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών για το αν οι μελισσοκόμοι και οι γεωργοί επωφελούνται αμοιβαία από τις δραστηριότητές τους στον πρωτογενή τομέα.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους να συνδράμουν στην έρευνα, ιδίως όσοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές που υπάρχουν και καλλιεργούμενες εκτάσεις, π.χ. σε ευρύτερες περιοχές πεδιάδων (Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κωπαΐδα, εκβολικά συστήματα, Σέρρες κ.λπ.), αλλά και άλλων αγροτικών περιοχών της χώρας με πολυετείς καλλιέργειες ή οπωρώνες (π.χ. Ημαθία, Πέλλα).

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά

Ελένη Σταύρου