Οι παράνομες εισαγωγές φυτοπροστευτικών στην ατζέντα Μπόλαρη

Οι παράνομες εισαγωγές φυτοπροστατευτικών στην ατζέντα Μπόλαρη

Τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στον φυτοπροστατευτικό τομέα τέθηκαν στη συνάντηση που είχε με το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης.

Ανάμεσα στα βασικά θέματα που τέθηκαν από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων ήταν, η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων φυτοπροστατευτικών φαρμάκων, η παράνομη διακίνηση σκευασμάτων που εισάγονται στη χώρα μας (και σε χώρες της ΕΕ) και διακινούνται με τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η ένταση των ελέγχων από πλευράς των αρμοδίων ελεγκτικών Υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης φυτοπροστατευτικών, και το προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς σε σχέση με την προμήθεια – εμπορία γεωργικών εφοδίων.

Ο Μάρκος Μπόλαρης αναφέρφθηκε στην ουσιαστική συμβολή στην στήριξη των παραγωγών του πρωτογενή τομέα από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες με την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.
Όπως έγινε γνωστό, τα ζητήματα των καταγγελιών για τις παράνομες εισαγωγές, την παράνομη εμπορία και χρήση εισαγόμενων φυτοφαρμάκων αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προγραμματισμένης συνάντησης συνεργασίας του αναπληρωτή υπουργού με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς των συναρμόδιων υπουργείων.

Σχετικά με το ζήτημα που τέθηκε για τις εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις των νέων σκευασμάτων και της ανάγκης για επιτάχυνση των διαδικασιών, διατύπωσε επιφύλαξη για συνεργασία, και ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία.