Περιπτώσεις σφετερισμού της ελληνικής ΠΟΠ «Φέτας» στο Βέλγιο

Σύμφωνα με το γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες κατά καιρούς το γραφείο «διαπιστώνει σε περίπου συστηματική βάση την εμφάνιση προϊόντων που παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία κάνοντας κατάχρηση ελληνικών ονομασιών ΠΟΠ και ΠΓΕ».

Επιπλέον τονίζεται: «Η πλέον συνήθης μορφή κατάχρησης αφορά το προϊόν “φέτα”, το οποίο εμφανίζεται σε μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου, αλλά και σε άλλα, μικρότερα σημεία διάθεσης. Το Γραφείο μας παρεμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που έχει διαπιστώσει ή του έχουν καταγγελθεί, ενημερώνοντας τις βελγικές αρχές, οι οποίες ανταποκρίνονται και διενεργούν σχετικούς ελέγχους.

Το αποτέλεσμα είναι τα προϊόντα που κάνουν κατάχρηση της ονομασίας “φέτα” να αποσύρονται σε συμμόρφωση με τις επιταγές και υποδείξεις της διοίκησης, ωστόσο αρκετές φορές αργότερα επανεμφανίζονται και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. Το Γραφείο μας έχει κατά τα προηγούμενα χρόνια, εκτεταμένη εν θέματι αλληλογραφία με τις βελγικές αρχές και ενημερώνει πλήρως τις ελληνικές υπηρεσίες (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής & Γεωγραφικών Ενδείξεων, Υπ. Εξωτερικών, ΜΑ Ε.Ε.), τις οποίες και συμβουλεύεται αναφορικά με τις ακολουθητέες διαδικασίες εάν υπάρχει ανάγκη.

Οι παρεμβάσεις μας προς τις βελγικές αρχές είναι κατά κανόνα επιτυχημένες, υπό την έννοια ότι αυτές διενεργούν –έστω και με κάποια χρονική καθυστέρηση- ελέγχους, προς τα αποτελέσματα και τις υποδείξεις των οποίων συμμορφώνονται οι βελγικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα με παραπλανητικές ενδείξεις. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση σε όλα τα προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος τουλάχιστον στις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες, ενώ αξιοποιούμε και πληροφορίες που μας περιέρχονται από ιδιώτες καταγγέλλοντες».