ΠΕ Έβρου: Καταστάσεις πληρωμής για βιολογική κτηνοτροφία

ΠΕ Έβρου: Καταστάσεις πληρωμής για βιολογική κτηνοτροφία

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013, ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις της 1ης πληρωμής του έτους 2012 (νέα πενταετία) δικαιούχων, απορριπτόμενων και δεσμευμένων παραγωγών και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας (Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος Όροφος), στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας (Φερών, Προβατώνα και Σουφλίου), καθώς και στους Δήμους της περιοχής ευθύνης της.

Για τους 37 δικαιούχους υπολογίστηκε συνολικά το ποσό ενίσχυσης των 260.562,09 ευρώ, ενώ δύο παραγωγοί έχουν δέσμευση Α.Φ.Μ. λόγω έλλειψης επιλέξιμων βοσκοτόπων και ένας παραγωγός απορρίπτεται γιατί αποχώρησε από τη δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που φέρουν μηδενικό πόσο ή κυρώσεις μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως  και Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, στο γραφείο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας στον 2ο όροφο.

Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους και από τους Γεωπόνους – Γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.