Βιολογικά: Έρχεται η πληρωμή των δικαιούχων για το έτος εφαρμογής 2023

26/06/2024
3' διάβασμα
viologika-erchetai-i-pliromi-ton-dikaiouchon-gia-to-etos-efarmogis-2023-32175

Τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζεται για την πληρωμή των δικαιούχων του μέτρου των Βιολογικών (Βιολογική γεωργία – Βιολογική Κτηνοτροφία) για το έτος εφαρμογής 2023. Το πράσινο φως έδωσαν οι αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν:

  • Η διάθεση πίστωσης ποσού 5.923.073,32 ευρώ, από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210009, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό 918.259,75 ευρώ, το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της με αριθμ. 2820/357342/20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΣΗ4653ΠΓ-ΑΨΤ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 5.004.813,57 ευρώ.
  • Η διάθεση πίστωσης ποσού 1.213.981,65 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210017, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό 313.360,53 ευρώ, το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της με αριθμ. 2818/357231/20-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΑΞ4653ΠΓ3ΜΕ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 900.621,12 ευρώ.
  • Διάθεση πίστωσης ποσού 17.367.987,33 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210014, με τίτλο «Βιολογική Γεωργία», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Από το παραπάνω ποσό, ποσό ύψους 8.497.344,99 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. 2817/357208/20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΟ994653ΠΓ-Κ4Π) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 8.870.642,34€.
  • Διάθεση πίστωσης ποσού 12.916.232,16 ευρώ, από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210014, με τίτλο «Βιολογική Γεωργία», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Από το παραπάνω ποσό, ποσό ύψους 8.497.344,99 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. 2817/357208/20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΟ994653ΠΓ-Κ4Π) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 4.418.887,17 ευρώ.
  • Διάθεση πίστωσης ποσού 66.673.393,30 ευρώ, από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210010, με τίτλο «Βιολογική Γεωργία», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Από το παραπάνω ποσό, ποσό ύψους 34.741.862,40 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. 2819/357332/20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΟ414653ΠΓ-ΟΒΣ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 31.931.530,90 ευρώ.
ΓΡΑΦΕΙ: