Πληρωμές 2,5 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων τα 2 εκατομμύρια

Δείτε αν είστε μέσα στους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης που πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Με πληρωμές ξεκίνησε η εβδομάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, ο οργανισμός προέβη σε καταβολές ενισχύσεων ύψους 2.525.421,62 ευρώ, με τα περισσότερα από τα χρήματα να πηγαίνουν στο καθεστώς του εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 9ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν πληρωμές για τα εξής καθεστώτα:

  • «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 42.373,76 ευρώ για έναν δικαιούχο.
  • «Επιχειρησιακό πρόγραμμα φρούτων», με 27.412 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

  • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 1.960.230,74 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 68 ατόμων.
  • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 250.956,6 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το καθεστώς «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 134.630,32 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 224 ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή για το καθεστώς «Μ311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», στο οποίο 41.664,95 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 64.698 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος