ΠΟΠ και ΠΓΕ από τη Χαλκιδική στις αγορές του κόσμου

Η εξωστρέφεια στηρίζει πολλά από τα προϊόντα της περιοχής  

ΠΟΠ και ΠΓΕ από τη Χαλκιδική στις αγορές του κόσμου

Πολλά αγροτικά προϊόντα της Χαλκιδικής, όπως κρασιά, ελιές, ελαιόλαδο, φρούτα, μέλι, γαλακτοκομικά, παρασκευασμένα λαχανικά κ.λπ. έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε αρκετές αγορές του εξωτερικού.

Οι κυριότερες χώρες προορισμού των αγροτικών προϊόντων και των προϊόντων χημικών βιομηχανιών της Χαλκιδικής είναι η Γερμανία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ουκρανία, η Πολωνία, ο Καναδάς, οι Κάτω Χώρες, η Τουρκία, η Αλβανία, η ΠΓΔΜ και η Αυστρία.

Κάποια από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερες δυνατότητες προβολής και προώθησης. Οι πράσινες ελιές Χαλκιδικής και το λάδι Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής έχουν καταχωριστεί στο μητρώο προϊόντων προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Η «μουντοβίνα» (απόσταγμα μελιού) έχει καταχωριστεί ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης ορεινής Χαλκιδικής και το αγουρέλαιο Χαλκιδικής ως προϊόν ΠΟΠ.