Πρέβεζα: Εγκαταστάθηκε Γεωργικός Μετεωρολογικός Σταθμός

Θα παρέχει εξειδικευμένες μετρήσεις χρήσιμες για την αγροτική παραγωγή

Γεωργικός Μετεωρολογικός Σταθμός, για την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής, εγκαταστάθηκε στην Πρέβεζα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε σε τοποθεσία που ανήκει στο υπουργείο, με τη συνδρομή και της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέβαλε για τη διαμόρφωση του χώρου και την κατασκευή της περίφραξης.

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας επισημαίνει την σπουδαιότητα της εγκατάστασης του Σταθμού, καθώς είναι η πρώτη φορά που εγκαθίσταται ένας δημόσιος μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή της Πρέβεζας και μάλιστα πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό της πόλης. Έως τώρα, ο πλησιέστερος δημόσιος μετεωρολογικός σταθμός ήταν της αεροπορικής βάσης του Ακτίου, μίας περιοχής όμως της οποίας το μικροκλίμα διαφέρει σημαντικά από αυτό της Πρέβεζας.

Τα δεδομένα που θα καταγράφει θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε οποιονδήποτε τα ζητήσει, για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων μετρήσεων που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, καθώς και δυνατότητα πρόγνωσης μετεωρολογικών συνθηκών και εκτίμησης επικινδυνότητας για προσβολή από διάφορες ασθένειες.

Ο μετεωρολογικό σταθμός διαθέτει όργανο μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας, πυρανόμετρο, το οποίο, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετάται η εγκατάσταση και νέων σταθμών σε άλλες περιοχές του νομού Πρέβεζας, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των καλλιεργειών του νομού.

Ο σύλλογος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του σταθμού και ήδη εξετάζει τρόπους για τη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων, μέσω του ιστολογίου του, είτε online σε πραγματικό χρόνο είτε περιοδικά.

Πηγή: ΑΠΕ