Προϊόντα με ταυτότητα ζητά η αγορά της Ιαπωνίας

Απαιτούνται πρόσθετες απαιτήσεις από όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα

Προϊόντα με ταυτότητα ζητά η αγορά της Ιαπωνίας
Στην ανάλυση σύνθεσης του προϊόντος, θα πρέπει να αναγράφεται η εμπορική ονομασία του προϊόντος και η επωνυμία του παραγωγού και του συσκευαστή

Η Ιαπωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως. Μάλιστα, η ιαπωνική αγορά είναι τεράστια και ανοιχτή, με δίψα για νέες τάσεις.

Για την εισαγωγή τροφίμων στην εν λόγω αγορά υφίστανται πρόσθετες απαιτήσεις, πέρα από τα συνηθισμένα δικαιολογητικά, όπως τιμολόγια, υγειονομικά πιστοποιητικά κ.λπ. Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στο Τόκυο, απαραίτητη είναι η ανάλυση σύνθεσης του προϊόντος, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η εμπορική ονομασία του προϊόντος και η επωνυμία του παραγωγού και του συσκευαστή.

Επίσης, απαιτείται να αναφέρεται η μέθοδος παραγωγής του εξαγόμενου προϊόντος, ακόμη και για προϊόντα, όπως ο οίνος, το μέλι και το ελαιόλαδο. Υποχρεωτικό είναι να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας που εξάγει, αλλά και η επωνυμία του παραγωγού (όπως αναφέρονται στο καταστατικό τους), τόσο στην ελληνική όσο και στη λατινική γλώσσα.

Τα συνοδευτικά έγγραφα και το υγειονομικό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα κατά τον ίδιο τρόπο, για να γίνεται εύκολα αντιπαραβολή κατά τον έλεγχο. Επιπλέον, πριν από την εισαγωγή των προϊόντων, ο εισαγωγέας θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του τελωνείου τη χημική ανάλυση του προϊόντος, όπου αναγράφονται οι ουσίες που περιέχει, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και σχεδιάγραμμα της διαδικασίας παραγωγής.

Κατά την εισαγωγή του φορτίου, γίνεται εξέταση των προαναφερόμενων συνοδευτικών εγγράφων, ενώ αποφασίζεται εάν θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση και από ιαπωνικό εργαστήριο τροφίμων. Αυτό μπορεί να το αποφύγει κανείς, αν πρόκειται για νέα εισαγωγή εντός του ίδιου έτους και από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Συνεπώς, τα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφουν και την παρτίδα παραγωγής. Επίσης, η ιαπωνική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή σε τυχόν ύπαρξη υπολειμμάτων χημικών ουσιών.

Υ.Χ