Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας

Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας

Η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευαγγελία Χαρμανδάρη επεσήμανε ότι η παχυσαρκία σε όλο τον κόσμο έχει λάβει πλέον διαστάσεις πανδημίας, ενώ, στην Ελλάδα, το ποσοστό υπέρβαρων παιδιών και εφήβων υπερβαίνει το 30%. 

Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συντονίζεται από το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». 

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη τις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας και το σύνολο των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή και μελέτη αξιολόγησης παρεμβάσεων. 

Η κυρία Χαρμανδάρη τόνισε, ότι είναι πολύ σημαντικό οι παιδίατροι και οι γενικοί ιατροί να στηρίξουν την προσπάθειά της καταγραφής παιδιών και εφήβων στο Εθνικό Μητρώο Παιδικής Παχυσαρκίας, αλλά και να διασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία τόσο του Μητρώου όσο και του Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώµατος.

Πηγή: MEDsin