Πρόταση ΣΕΚ για 8% ΦΠΑ στις ζωοτροφές

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ΣΕΒΙΖ

Μείωση ΦΠΑ στις χονδροειδείς ζωοτοροφές προκειμένου να πέσει το κόστος παραγωγής προτείνει μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που κατέθεσε θέσεις-προτάσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων της κτηνοτροφίας, καθώς και τους άμεσους και µεσοπρόθεσμους στόχους για την ανάπτυξη του κλάδου, στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκο Μπόλαρη.

Αναλυτικά η πρόταση του ΣΕΚ για την κτηνοτροφία:

Α. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Αυστηροποίηση κριτήριων για τους επαγγελματίες αγρότες

Ο ν.3874/6-9-2010 ορίζει ότι ο επαγγελματίας αγρότης ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους.

Επειδή ο ορισμός βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διευρύνει εξαιρετικά την έννοια του επαγγελματία αγρότη και επειδή δεν είναι δυνατόν να θεωρείται επαγγελματίας κάποιος που αντλεί το 65% του εισοδήματος του από άλλους το τομείς δραστηριότητας προτείνεται η αυστηροποίηση του ορισμού με:

– αύξηση του ετήσιου χρόνου εργασίας από 30% σε 35% και του συνολικού ετήσιου εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα από 35% σε 40% ( με εξαίρεση τη νησιωτική χώρα).

2. Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής

2.1. Ζωοτροφές

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, γεγονός που επηρεάζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ενώ τη μεγαλύτερη επίδραση στον καθορισμό του συνολικού κόστους έχουν το κόστος των ζωοτροφών (70% περίπου του συνολικού κόστους λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης).

Για τη μείωση του κόστους ζωοτροφών προτείνεται:

– Άμεση ενεργοποίηση των Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους που ιδιοπαράγουν ζωοτροφές με προτεινόμενες επιδοτούμενες δράσεις όπως η προετοιμασία των χωραφιών, ο εκσυγχρονισμός ή αγορά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, των αναγκαίων εγκαταστάσεων, σύγχρονα αρδευτικά συστήματα κ.α.

– Αναθεώρηση της πρότασης του ΥΠΑΑΤ προς την Κομισιόν για τη συνδεδεμένη ενίσχυση και την ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών διότι δεν εστιάζει κύρια στην κτηνοτροφία και δεν επαρκεί στην στόχευση, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του κλάδου.

– Ισχυρά κίνητρα για την καλλιέργειά πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, (μηδική, τριφύλλια, βίκος, μπιζέλι κτηνοτροφικό, ρεβίθι κτηνοτροφικό κουκιά κτηνοτροφικά κ.α) κατά προτεραιότητα στους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους.

– Μείωση του ΦΠΑ στις χονδροειδείς ζωοτροφές στο 8%

2.2. Ενέργεια : Αποτελεί το 27% του συνολικού κόστους αγροτικής παραγωγής. Για τη μείωση του κόστους ενέργειας προτείνεται:

Κάρτα για μειωμένη τιμή πετρελαίου στους αγρότες.
Μείωση της τιμής κιλοβατώρας (0,04 Ευρώ/κιλοβατώρα).
Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (π.χ. ηλιακή, γεωθερμία, αιολική).
Ενεργοποίηση των Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ για την παραγωγή ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των στάβλων με μικρές ανεμογεννήτριες κ.α με σκοπό την αυτοκατανάλωση, ώστε να μειωθεί το κόστος ενέργειας το οποίο, μετά τις ζωοτροφές έρχεται δεύτερο στην επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

2.3. Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων ( αιγοπροβάτων αγελάδων κ.α) – Εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης και αξιοποίησης των φυλών των αγροτικών ζώων.

Υψηλή παραγωγικότητα των ζώων προϋποθέτει γενετικό υλικό μεγάλης παραγωγικής αξίας, για το λόγο αυτό ο ΣΕΚ εδώ και πολλά χρόνια έδωσε προτεραιότητα στο θέμα αυτό και κατέθεσε προτάσεις για τη στήριξη της Γενετικής βελτίωσης, την αξιοποίηση των αυτόχθονων ζωικών γενετικών πόρων της χώρας, την αναδιοργάνωση των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης και την ουσιαστική συμμετοχή των οργανώσεων των κτηνοτρόφων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης.

3. ΟΓΑ

– να πραγματοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Η Επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας από την 1η έως την 7η και κατά συνέπεια και το ποσό των εισφορών του θα πρέπει να καταβληθούν πρέπει να αποτελεί επιλογή του ασφαλισμένου, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

– Να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες για την καταγραφή των οικονομικών μεταναστών που εργάζονται στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία , στην οποία εργάζονται όλο το χρόνο και να τους δοθεί ετήσια άδεια εργασίας η οποία θα ανανεώνεται και δυνατότητα ασφάλισης στον ΟΓΑ, στην κατώτερη τουλάχιστον ασφαλιστική κατηγορία.

Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε αφενός να είναι ασφαλισμένοι οι οικονομικοί μετανάστες, αφετέρου να εισρεύσουν πολύ μεγάλα ποσά στο ασφαλιστικό ταμείο του ΟΓΑ και να απαλλάσσονται φόρων οι αγρότες- κτηνοτρόφοι, αφού θα αποδεικνύουν την καταβολή της αμοιβής τους προς αυτούς.

4. Φορολογία εισοδήματος αγροτών- ΦΠΑ – Εισροές – ζώντα ζώα

4.1. Φορολογία εισοδήματος αγροτών

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – κτηνοτρόφοι.

Αφορολόγητο στις 12.000€.
Προοδευτική κλιμάκωση του συντελεστή φορολογίας ανάλογα με το εισόδημα με τελικό όριο το 26% .
Για τα κτηνοτροφικά προϊόντα ο συντελεστής φορολογίας να ξεκινάει από το 8%
Προκαταβολή φόρου 27,5% για επαγγελματίες αγρότες.
Η ιδιοεργασία και η εργασία των μελών της οικογένειας (με βάση τις ΜΑΕ) να λογίζονται στα έξοδα της εκμετάλλευσης.
Μεταφορά παθητικού από το ένα έτος στο άλλο
Αφορολόγητο όριο για επιδοτήσεις 12.000 €, όπως ισχύει σήμερα.
Να μπορεί να μεταφέρεται η απόσβεση παγίων στις επόμενες χρήσεις και να έχει τη δυνατότητα ο παραγωγός να επιλέγει το συντελεστή απόσβεσης από 15 έως 20%.
Την απαλλαγή των επαγγελματιών αγροτών- κτηνοτρόφων από διάφορα επιβαλλόμενα τέλη (π.χ. τέλος επιτηδεύματος κ.α.).
Τα παραγωγικά ακίνητα που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες γεωργούς και κτηνοτρόφους, σταβλικές εγκαταστάσεις, καλλιεργήσιμη γη και ακίνητα που αφορούν τη συγκέντρωση, τη συσκευασία, την πρωτογενή μεταποίηση, την αποθήκευση και τη διάθεση των προϊόντων να απαλλάσσονται κάθε φόρου ακινήτου προς το Δημόσιο, περιλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ κύριου και συμπληρωματικού.

4.2. Μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – κτηνοτρόφοι

Αφορολόγητο στις 6.000€.
Να μην συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα της εκμετάλλευσης η ιδιοεργασία.

4.3. ΦΠΑ Εισροές – ζώντα ζώα

– Να επανέλθουν σε καθεστώς ΦΠΑ 13%, τα ζώντα ζώα όλων των κατηγοριών.

Να μειωθεί ο ΦΠΑ στις χονδροειδείς ζωοτροφές στο 8%.

4.4. Να δοθούν περεταίρω κίνητρα για τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους που είναι μέλη ΟΠ και προσκομίζουν τα προϊόντα τους στην Οργάνωση

5. Ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών και εξασφάλιση ρευστότητας.

– να σταματήσει η δίωξη των κτηνοτρόφων λόγω των ήδη βεβαιωμένων δανείων στη ΔΟΥ, να ανακληθούν τα χρέη από το Δημόσιο Ταμείο, αφού οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν να πληρώσουν .

– Κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και ρύθμιση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων της πρώην ΑΤΕ για 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και 3ετή περίοδο χάριτος.

– Για τα υπόλοιπα δάνεια ζητάμε κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και διαγραφή του συνόλου των τόκων (υπερημερίας και συμβατικών). Αποπληρωμή του υπολοίπου 50% σε τουλάχιστον 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Τα 3 πρώτα χρόνια πληρωμή μόνο των τόκων

6. Δημιουργία εργαλείου χρηματοδότησης των αγροτών και κτηνοτρόφων ή Τράπεζα ειδικού σκοπού (νέα Αγροτική Τράπεζα) για τη χρηματοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλό επιτόκιο, όπως έχουν οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη.

Β. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Διαρκής επιδίωξη της καινοτομίας

Βασική προϋπόθεση για την προσαρμογή της παραγωγής στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών είναι η διαρκής επιδίωξη της καινοτομίας γιατί έτσι θα ενισχύσουμε την παραγωγή, την εξωστρέφεια και θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Καινοτομία μπορεί να επιδιωχθεί σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (εκτροφή και μεταποίηση).

Ένας τρόπος είναι να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο των εγχώριων φυλών και να τις βελτιώσουμε πετυχαίνοντας ανθεκτικότερα ζώα, σημαντικές αποδόσεις αλλά και ξεχωριστή ποιότητα στα προϊόντα μας. Μπορούμε επίσης να κατοχυρώσουμε και να πιστοποιήσουμε καινοτόμα κτηνοτροφικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των υποδομών τυποποίησης και εμπορίας παράλληλα με ηλεκτρονικά προγράμματα ιχνηλασιμότητας.

2. Ποιότητα πρωτογενούς παραγωγής

Η ποιότητα της πρωτογενούς μας παραγωγής αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στο οποίο οφείλουμε να επικεντρωθούμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.

Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ταΐσει όλον τον κόσμο, αλλά μπορεί να του προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, με κυριότερα τη Φέτα και το γιαούρτι.

Τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα η οποία οφείλεται βέβαια σε πολλούς παράγοντες ( π.χ. η ποικιλία στη χλωρίδα, το περιβάλλον, τα ζώα μας) έχει αναγνωριστεί τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει επίσης μία ισχυρή προτίμηση των καταναλωτών στα τοπικά προϊόντα, με όνομα και ταυτότητα και φυσικά μοναδικές γεύσεις.

Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικότερα τον πλούτο των τοπικών μας προϊόντων. Oι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, η διαφορετικότητα του εδάφους η εξαιρετικά πολυποίκιλη χλωρίδα, ο τρόπος παρασκευής και συντήρησης κάνει τα προϊόντα αυτά ξεχωριστά ως προς τα οργανοληπτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους.

2.1. Στρατηγική ποιότητας

Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών αγροτικών προϊόντων

Να αναδείξουμε την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία σε συνώνυμο της ποιότητας, της παράδοσης και της αυθεντικότητας, με εξωστρέφεια, καινοτομία και διεθνή εμπορευσιμότητα.

Να διαμορφώσουμε μακροχρόνια στρατηγική ποιότητας και να καταστήσουμε τα προϊόντα μας ΕΠΩΝΥΜΑ με δική τους ταυτότητα στη διεθνή αγορά, συνδεδεμένα με την ελληνική διατροφή

2.2. Συστήματα ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή

Ελπιδοφόρο μήνυμα αποτελεί η ολοένα αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών σε ποιοτικά προϊόντα που προσφέρονται από παραδοσιακά εκτατικά –συστήματα παραγωγής, φιλικά στο περιβάλλον. Στόχος μας πρέπει να είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία όπως είναι τα προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ, Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ), Ορεινής Παραγωγής και Νησιωτικής Γεωργίας κ.α

Προτείνεται

• Να αναγνωρίσουμε και άλλα προϊόντα ως ΠΟΠ- ΠΓΕ, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του παραδοσιακού γιαουρτιού ως ΠΓΕ.

• Να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητας που μας προσφέρουν τα συστήματα ποιότητας. Να αναγνωρίσουμε για παράδειγμα το τζατζίκι ως Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο

• Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα προϊόντα ορεινής παραγωγής και νησιωτικής γεωργίας καθώς υπάρχουν πληθώρα τοπικών προϊόντων (τυρί, γάλα, κρέας) των οποίων τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται άμεσα από την ιδιαίτερη χορτολιβαδική χλωρίδα (αρωματικά φυτά, βότανα κ.α.) το μικροκλίμα και το έδαφος.

3. Πρότυπα υγιεινής διατροφής – προβολή προτύπου ελληνική – μεσογειακή διατροφή

Σύνδεση του ονόματος «Ελλάς» και «Ελληνικό προϊόν» με την υψηλή ποιότητα και διατροφική αξία έτσι ώστε οι διεθνείς αγορές να επιζητούν όχι απλώς τη μεσογειακή διατροφή αλλά την Ελληνική διατροφή.

– Υπάρχουν μακροχρόνιες επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι ο ελληνική – μεσογειακή διατροφή ελαχιστοποιεί την πιθανότητα προσβολής πολλών ασθενειών και άρα επιμηκύνει τη ζωή π.χ. μαύρη σταφίδα, κουκούτσι βερίκοκο, λάδι άγριας ελιάς.

4. Σύνδεση έρευνας με εφαρμογή

Απαιτείται

• Σύνδεση της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των μηχανισμών χρηματοδότησης αποτελούν βασικούς συντελεστές επιτυχίας.

• Συμμετοχή των φορέων που εκπροσωπούν τους αγρότες – κτηνοτρόφους στη χάραξη πολιτικής στους τομείς της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ έρευνας και παραγωγών, για την ανάδειξη και προώθηση των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων τους, την προώθηση της καινοτομίας, την πρόληψη νοσημάτων κ.α για παράδειγμα η παραγωγή του κατάλληλου εμβολίου, ενάντια στη μόλυνση από τον κολιβάκιλλο θα συντελέσει στη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των αμνοεριφίων.

5. Μοντέλο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας

Τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα αποτελούν ο μικρός κλήρος και η γεωμορφολογία, (ορεινές, μειονεκτικές περιοχές) αποκλείουν το μοντέλο της βιομηχανικής γεωργίας. Οι εδαφοκλιματικές, μορφολογικές συνθήκες καθώς και οι παραδοσιακές τεχνικές ευνοούν την παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα συμβατικά. Η εκτατική και ημιεκτατική κτηνοτροφία αποτελούν τη “βαριά μας βιομηχανία” σημαντικό κομμάτι της ζωικής μας παραγωγής από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

Ωστόσο η μεγάλη παραγωγή γάλακτος προέρχεται από εντατικές και ημιεντατικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα με ελεγχόμενες ζωοτροφές κ.α.

Για να οδηγηθούμε σε βιώσιμες εκτροφές η απάντηση είναι ο σταβλισμός με παράλληλη χρήση αγροτικής καλλιεργούμενης γης για βόσκηση και παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων χονδροειδών ζωοτροφών με ενίσχυση παράλληλα και της εκτατικής κτηνοτροφίας με βόσκηση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών.

6. Ισχυρός ρόλος στους συνεταιρισμούς – Δημιουργία Ομάδων Παραγωγών/ Οργανώσεων Παραγωγών μέσα από Συνεταιρισμούς.

-Μελέτες προτείνουν για την ελληνική γεωργία – κτηνοτροφία την εφαρμογή ενός συγκεντρωτικού μοντέλου με τη δημιουργία μεγάλων μονάδων π.χ. στην αγορά της ελιάς και του ελαιόλαδου που θα συγκεντρώνουν την παραγωγή, θα την τυποποιούν και θα οργανώνουν τη διάθεση. Αυτό όμως σημαίνει ότι πάμε σε μια γεωργία – κτηνοτροφία τσιφλικάδων.

Η αγροτική οικονομία της χώρας μας στηρίζεται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα σε μικρή κλίμακα, πλην όμως μεγάλης προστιθέμενης αξίας και η βέλτιστη στρατηγική είναι να οργανωθούν σε συνεταιρισμούς και ΟΠ.

Εμείς λέμε ότι για να κερδίσει ο παραγωγός την επιδιωκόμενη υπεραξία θα πρέπει να δοθεί ισχυρός ρόλος στους συνεταιρισμούς και στις Οργανώσεις Παραγωγών γιατί έτσι θα πετύχουμε:

• Μείωση του κόστους παραγωγής και των επενδύσεων.

• Βελτίωση της τυποποίησης – συσκευασίας.

• Αντιμετώπιση από κοινού των προκλήσεων της αγοράς.

• Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών.

• Διεύρυνση του αριθμού των αγοραστών.