Τελικά πόσο πλουσιοπάροχα και προνομιακά επιδοτούνται οι αγρότες;

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-

Τον προηγούμενο μήνα η ΕΕ δημοσίευσε τα στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν οι Ευρωπαίοι αγρότες το έτος 2014. Ειδικά για την Ελλάδα, 709 χιλιάδες αγρότες, έλαβαν συνολικά 2,2 δισ. ευρώ, ή 3.100 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας το έτος, ή 258 ευρώ κατά μέσο όρο τον μήνα. Τα ποσά αυτά και οι εισπράξεις από την αγορά είναι μεικτά έσοδα από τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν οι δαπάνες παραγωγής.

Οι πόροι αυτοί κατανέμονται άνισα. Το 82% των δικαιούχων έλαβαν έως 5 χιλιάδες ευρώ ο καθένας και εισέπραξαν μόλις το 36% των συνολικών ενισχύσεων που εισέρευσαν στην Ελλάδα. Αντίθετα, το υπόλοιπο 18% των αγροτών, που έλαβαν άνω των 5 χιλιάδων ευρώ ο καθένας, μοιράστηκαν το 64% των ενισχύσεων.

Πόσο διαφορετική είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη; Εάν εξετάσουμε τις πληρωμές των 15 παλαιών χωρών-μελών για το ίδιο έτος, ο μέσος δικαιούχος εισέπραξε κατά μέσο όρο 5.540 ευρώ.

Συμπεράσματα

Πρώτον, είναι λάθος η γενίκευση ότι «οι αγρότες επιδοτούνται πλουσιοπάροχα» ή όλοι επιδοτούνται το ίδιο.

Δεύτερον, υπάρχει μια άνιση κατανομή των ενισχύσεων και κάθε οριζόντιο φορολογικό ή ασφαλιστικό μέτρο είναι κοινωνικά άδικο και μπορεί να αποδομήσει ολόκληρους κλάδους ή κατηγορίες αγροτών.

Τρίτον, είναι λάθος ότι ο Έλληνας αγρότης αποτελεί την εξαίρεση της Ευρώπης και επιδοτείται προνομιακά. Η ελληνική γεωργία συνολικά έχει σαφώς καλύτερη μεταχείριση με βάση το μέγεθος της παραγωγής της σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ωστόσο, ο μέσος αγρότης εισπράττει σαφώς λιγότερα από ότι ο μέσος αγρότης της υπόλοιπης Ευρώπης.

-Διαφήμιση-