Πώς εκτιμούν τις εξελίξεις στον κλάδο της αγροδιατροφής για το 2023 τα τραπεζικά ιδρύματα

Η χρονιά που σε λίγες ημέρες μας αφήνει θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που όλοι οι κλάδοι περίμεναν για να ανακάμψουν, μετά την υγειονομική και οικονομική κρίση του κορωνοϊού το 2020 και το 2021, όμως μπροστά τους βρήκαν την ενεργειακή κρίση και την κρίση ακρίβειας, που δημιουργήθηκαν κυρίως από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέσα σε αυτό το έκρυθμο σκηνικό, η «ΥΧ» κάλεσε οργανώσεις, συνδέσμους, φορείς, ιδρύματα και πολιτικούς να δώσουν το στίγμα όχι μόνο για τα πεπραγμένα τους το 2022, αλλά και για τους στόχους τους για το κρίσιμο 2023.

Μέρος 3ο: Τραπεζικά Ιδρυματα

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έμπρακτη στήριξη στον τομέα της αγροδιατροφής

του Αλέξη Πολυτάκη, διευθυντή Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα

Το 2023 ξεκινάει μία νέα περίοδος για τον αγροδιατροφικό τομέα. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική σηματοδοτεί τις νέες δράσεις στήριξης και χρηματοδότησης της αγροτικής οικονομίας ακόμα πιο έντονα και πιο στοχευμένα σε όλους τους νευραλγικούς κλάδους.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει στρατηγικά έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, τον αγροδιατροφικό τομέα, τόσο μέσα από τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων (ΕΛΕΓΕΠ), καθώς συνεχίζει την αποκλειστική συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο μέχρι και το 2027, όσο και μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, τροφοδοτώντας τη μεγάλη πλειονότητα των αγροτικών νοικοκυριών, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών συνεταιρισμών με τους πολύτιμους πόρους στήριξής τους, ώστε να ακολουθήσουν τον δρόμο στο αύριο του αγροδιατροφικού τομέα.

Το 2022, η Αγροτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς συνέχισε να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν πραγματοποιηθεί εκταμιεύσεις ύψους άνω των 380 εκατ. ευρώ προς τον πρωτογενή τομέα.

Πέραν της εξασφάλισης ρευστότητας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του αγροτικού τομέα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση επενδύσεων. Χρηματοδοτήσεις με ανταγωνιστικούς όρους μέσα από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγρότη, με σκοπό τη διευκόλυνσή του για την αποπληρωμή του δανείου.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει, χρηματοδοτικά και συμβουλευτικά, τη νέα γενιά αγροτών με ειδικά προγράμματα επιδοτούμενων τόκων για την αγορά γης και σύγχρονου εξοπλισμού.
Οι παρεμβάσεις είναι συνεχείς, καθώς στοχεύουμε στη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων από νέους γεωργούς, αλλά και νέων βιώσιμων συνεργατικών σχημάτων (όπως Ομάδες Παραγωγών). Το ενημερωτικό πρόγραμμα της Τράπεζας άρχισε να ξεδιπλώνεται στην Agrotica, στο πρόσφατο συνέδριο της ΠΕΝΑ στην Αιδηψό και σε ειδική εκδήλωση στην Ορεστιάδα, ενώ μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων θα λάβουν χώρα στο επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τη γυναικεία αγροτική επιχειρηματικότητα, μέσω του προγράμματος EQUALL Women in Agriculture, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέες γυναίκες αγρότισσες για μια εξαιρετικού επιπέδου εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με το αγροτικό επάγγελμά τους.

Τη νέα χρονιά, η Αγροτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις χρηματοδοτικές πράξεις, με έμφαση στους νέους αγρότες, τις πράσινες επενδύσεις και γενικότερα τις βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της αγροδιατροφής, και με έναν βασικό στόχο: την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Alpha Bank

Καλλιεργούμε το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα

του Σπύρου Ρεντετάκου, διευθυντή Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων

Ο αγροδιατροφικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, συνεισφέροντας σε σημαντικό βαθμό, όχι μόνο στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας προς τις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η εντεινόμενη ζήτηση για παραγωγή τροφίμων, λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, η προσαρμογή στα νέα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς και η προσαρμογή στις μεταβολές των δικτύων διανομής και των μεταφορών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο τομέας της αγροδιατροφής έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σε μία εποχή ανατροπών στις διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες, η προσαρμογή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη, με τις τεχνολογίες αιχμής να αποτελούν παράγοντα επιβίωσης. Οδεύουμε σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία η ψηφιακή καινοτομία θα κυριαρχεί, η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση και η κοινωνική ευθύνη αδήριτη ανάγκη.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Αναπτυξιακού Νόμου, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα έχουν μία μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής αναβάθμισης και αναμόρφωσης του παραγωγικού τους μοντέλου. Στον αγροδιατροφικό τομέα, η συνέπεια και η σωστή στρατηγική ανάδειξης του ελληνικού brand μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας, σε δημιουργία οικονομιών κλίμακος και περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, εφαρμόζοντας καθετοποιημένη διαχείριση, από την παραγωγή και την τυποποίηση μέχρι το μάρκετινγκ, για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην Alpha Bank, η στήριξη της αγροδιατροφής αποτελεί στρατηγική επιλογή και ενισχύουμε όλα τα μέρη κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να προβούν στο επόμενο βήμα και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, ο εξωστρεφής εξαγωγικός προσανατολισμός και κατ’ επέκταση η ανταγωνιστικότητά τους.

Μέσω της σειράς «Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα» (Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων EaSI, Κάρτα του Αγρότη, Εγγυοδοτικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επένδυσης σε Καινοτόμες Δράσεις κ.ά.), προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις πραγματικές, καθημερινές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων αγροδιατροφής.

Eurobank Business Banking Αγροδιατροφικός Τομέας

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη του κλάδου

Ο αγροδιατροφικός τομέας, στρατηγικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στις εξαγωγές βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητάς του μέσω επενδύσεων. Στη μετά Covid περίοδο, επιταχύνεται η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, στην πράσινη οικονομία και στην ανάπτυξη με επίκεντρο τις επενδύσεις βάσει των κριτηρίων ESG. Επιπλέον, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η ανάγκη μεταστροφής σε «καθαρές» πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας την ενεργειακή αναβάθμιση μια ισχυρή πρόκληση.

Η Eurobank, τράπεζα της επιχειρηματικότητας, σχεδιάζει λύσεις για όλο το φάσμα της Ενεργειακής Αναβάθμισης, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα «οικοσύστημα» τραπεζικών και μη τραπεζικών υπηρεσιών. Δίνει έμφαση σε στρατηγικές που επικεντρώνονται στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτήν, στην αξία της πιστοποίησης, στην ψηφιοποίηση και στην καινοτομία, μέσω του οικοσυστήματος «Business Banking Αγροδιατροφικός Τομέας», το οποίο περιλαμβάνει:

Χρηματοδοτήσεις

● Χρηματοδότηση «Πρωτογενής Τομέας» μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την ολιστική κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων καθ’ όλη την προγραμματική περίοδο, με βασικούς άξονες την έγκυρη ενημέρωση, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη κατά τη φάση της υλοποίησης.

● Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας EIF-Agri, με προνομιακούς όρους, επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ που ανήκουν στον «Αγροδιατροφικό Τομέα», με εγγύηση της EIF στο 80% του ποσού του δανείου.

● Χρηματοδότηση επαγγελματικού εξοπλισμού σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

● Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης που προκύπτουν από το συναλλακτικό κύκλωμα των αγροτών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Τράπεζας, όπως το Factoring και το όριο Trade Club για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

● Προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών που αφορά τη χρηματοδότηση νέων Φ/Β πάρκων και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων με ευνοϊκότερους όρους.

Εξειδικευμένη υποστήριξη

Μέσω του πλέγματος υπηρεσιών «EUROBANK Ανάπτυξη», το οποίο προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης μιας επένδυσης, παρέχει:

● Διευκόλυνση της πρόσβασης στα διαθέσιμα αναπτυξιακά προγράμματα μέσω της εφαρμογής Business Check Up.

● Υποστήριξη στη δημιουργία της επενδυτικής πρότασης, υποβολής του φακέλου και υλοποίησης της επένδυσης, μέσω ενός δικτύου εξωτερικών συμβούλων σε όλη την Ελλάδα.

● Παροχή χρηματοδοτικών λύσεων με απλές διαδικασίες.

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Το Οικοσύστημα πλαισιώνεται από μια σειρά μη τραπεζικών υπηρεσιών με προνομιακούς όρους, είτε της τράπεζας, είτε σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες, στους άξονες της υποστήριξης εξαγωγών, της αναβάθμισης και λειτουργίας της επιχείρησης με πιστοποιήσεις, της υποστήριξης πωλήσεων, της προβολής της επιχείρησης και της δραστηριοποίησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο με τη λύση e-commerce solutions.